Madımak Utanç Müzesi Olsun

Sivas Katliamı’nın üstünden 17 yıl geçti. 35 insanımızın katledilmesi ve sonrasında oluşan koşullar bu olayın toplumsal barıştaki olumlu etkilerini hala güçlendirebilmiş değil.

Bu ülkede yaşayan tüm bireylerin benzer acıların yaşamaması için, ayrımcı, yok edici yaklaşımların son bulması gerekmektedir. Bu olayın toplumsal barışta yaptığı tahribat hala atlatılabilmiş değil.

İnsan hakları savunucuları olarak, bu olayın gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmasının önemini, insan hakları ve demokrasi sorumluluğunu yüklenmesi gereken siyasi iktidara bir kere daha hatırlatarak Alevilerin ve insanlığın Sivas katliamı ile yaşadığı travmanın ortadan kaldırılması için Madımak otelinin müze yapılması gerektiğini belirtiyoruz.

Madımak Oteli “Utanç Müzesi” olsun. Olsun ki insan yaşamına bu kadar vahşi ve acımasızca son verebilen zihniyet, bu ülkenin tarihine, insanlığa nasıl bir zulüm ve vahşet yaşattığını anlayabilsin.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ