Keyfi Tutuklamalara Karşı Uluslararası Destek

Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu’nun da aralarında bulunduğu 47 kişinin, 1 Kasım 2011’de İstanbul’da tutuklanmasının ardından derneğimizin yapmış olduğu çağrıyla, üç uluslararası örgüt – Euromediterian Human Rights Network, Frontline Defenders, International Federation for Human Rights, – tutuklamaları protesto etmek için basın açıklaması yapmıştır.

İlgili basın açıklamalarının bağlantıları:

http://www.fidh.org/Arbitrary-detention-of-Mr-Ragip

http://www.frontlinedefenders.org/node/16454

http://www.euromedrights.org/en/news-en/emhrn-releases/emhrn-statements-2011/10614.html

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi