İşkence ve Cezasızlık: Bir Madalyonun İki Yüzü

Türkiye’de işkence ve cezasızlığın bir madalyonun iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz iki olgu olduğu gerçeğini pekiştiren iki vakayı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz.

Her iki işkence vakasında da idarî soruşturma aşaması tamamlanmış ve ortada bir suçun var olduğu bizzat idarî soruşturmayı yürüten makamlar tarafından kabul edilmiştir.  Soruşturma sonunda her ne kadar bir suçun var olduğu kanaatine varıldıysa da failler için istenen/verilen ceza aslında bir ceza değil, faillerin, deyim yerindeyse, sadece kulaklarının çekilmesidir.

Açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.