Karadeniz Barış Ağı 2011 – Toplantı raporları ve makaleler – Ocak 2012

hYd 2010 yılından beri uluslararası nitelikteki Karadeniz Barış Ağı Projesi içinde yer alıyoruz. Etno-politik çatışmaların dönüştürülmesi/çözümlenmesi yönünde emek verecek sivil bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere, Türkiye’nin en çok tartışılan meselelerini ele almayı amaçladığımız proje kapsamında 2011 yılı içinde beş tematik toplantı düzenledik.

Bu toplantıların raporlarına ve tartışılan konularla ilgili olarak kaleme alınan makalelere sayfanın altındaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Karadeniz Barış Ağının uluslararası nitelikteki bölgesel toplantısı da geçen Aralık ayında İstanbul’da yapıldı. Organizasyon ve içerik konusunda destek verdiğimiz toplantıya hYd’nin yanı sıra, ağın diğer üyeleri Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’daki örgütlerden temsilciler katıldı.

Karadeniz Barış Ağı’nın 2012 faaliyetleri için de çalışmalarımız sürüyor. Yine hYd’nin faaliyet alanlarından yola çıkarak toplantılar düzenlenmeye devam etmeyi planlıyoruz.

Bu çalışma Finlandiya’da bulunan Kriz Yönetimi İnisiyatifi (CMI) tarafından desteklenmektedir.

Kaynak: http://www.hyd.org.tr/?pid=903