KAPASİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ İLE ÇALIŞMAK İSTEYEN UZMANLARA ÇAĞRI

Kapasite Geliştirme Derneği ile Çalışmak İsteyen Uzmanlara Çağrı!

Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) insan hakları konusunda çalışan kuruluşların ve bunların kendi aralarında kuracakları platformların kapasitelerini geliştirmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş bir dernektir. Bu amaç doğrultusunda insan hakları örgütlerinin birlikte hareket etmelerini sağlayacak platformlar ve ağlar oluşturulmuştur ve bu alanda farklı projeler yürütülmektedir. Derneğin desteklediği bu platform ve ağlar sırayla;

 1. İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP),
 2. Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği (CMG),
 3. Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK),
 4. İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA),
 5. İnsan Hakları Okulu (İHO)’dur.

Bu ağlar kapsamında yürütülen çalışmalar için sivil toplum örgütleri, aktivistler ve öğrencilerle birlikte çalışan, hak temelli süreçlere katkı veren uzmanları, uzman havuzumuzda yer almak üzere aşağıda belirtilen uzmanlık alanları için başvurmaya çağırıyoruz.

Aranan Uzmanlık Alanları:

 • Kişisel Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar (Kadın, Çocuk, Engelli, Mülteci, LGBTİ+, Azınlıklar vb.)
 • İnsan Hakları Eğitimi
 • Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
 • Cezasızlık/Cezasızlıkla Mücadele Alanları
 • İnsan Hakları Hukuku ve Felsefesi
 • Bilgi Teknolojileri
 • Siyaset Bilimi (Siyaset Teorisi ve Karşılaştırmalı Siyaset)
 • İletişim

Başvuru detayları:

Başvurmak istediğiniz, uzmanlık alanınızla eşleşen başlıkları belirtebileceğiniz https://forms.gle/mF1Z38ofPEKGzqYS9 linkinde yer alan başvuru formunu doldurmanız ve özgeçmişinizi referanslarınız ile birlikte kaged@kaged.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Başvurularınız için belirlenen son tarih: 18 Eylül 2020’dir.

*Başvurunun konu kısmana “Uzman Havuzu” yazmanız rica olunur.