İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Kadına Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Sahip Çık!

İstanbul Sözleşmesinin temel yaklaşımı:

  • Şiddeti önleme
  • Şiddetten koruma
  • Şiddet faillerini cezalandırma
  • Şiddete karşı eş güdümlü politikalar geliştirme