İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve YasaktırTürkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir DeğerlendirmeInternet: Restricted Acces:A Critical Assessment of Internet Content Regulation and Censorship in Turkey

Başlık

İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır
Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme
Internet: Restricted Acces:
A Critical Assessment of Internet Content Regulation and Censorship in Turkey

Konu

İfade Özgürlüğü, İnternete Erişim Özgürlüğü

Yazar

Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak

Yayıncı

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

Dil

Türkçe, İngilizce

Açıklama

Kitabın birinci bölümünde 5651 Sayılı Kanun’dan önceki sansür uygulamaları, 5651 Sayılı Kanun’un gelişimi ve yürürlüğe girmesi, onun uygulamaları ve eleştirel değerlendirmesi dâhil olmak üzere, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemelerinin tarihçesi ayrıntılı olarak ele
alınacaktır. Birinci bölüm, ayrıca Türkiye’deki web sitesi engelleme ve kapatmalarının temel gerekçelerini özetleyerek değerlendirmesini yapacaktır. İkinci Bölümde, Türkiye’de İnternet yönetimine ilişkin mevzuat ve uygulamanın, AİHS ve Anayasa hukuku açısından
değerlendirilmesine yer verilecektir. Engellemeye ilişkin yargı kararlarının ve idari işlemlerin etkinliği ile filtrelenmiş ve engellenmiş web sitelerine erişim için Türk kullanıcılar tarafından başvurulan “boşluklardan yararlanma” teknolojilerinin kullanılabilirliği ve değerlendirilmesi de bu bölümde yapılacaktır. Kitap, daha sonra, Üçüncü Bölümde Türkiye’yi bu konuda
ilgilendiren uluslararası gelişmeleri gözden geçirecektir. Böylece çalışma, İnternet’te içerik düzenlemeleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi düzeyindeki gelişmelere de değinmiş olacaktır.

Sayfa Bilgisi

147 s.