İnsan Hakları Savunucularında Travma ve Başaçıkma

İnsan Hakları uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır, ancak bu hakların hayata geçmesi ve sürdürülebilmesi için çalışmak riskler içerebilir. Bu riskler, özellikle hak ihlallerinin yoğun olduğu ülkelerde ve dönemlerde çok daha yoğundur. Dolayısıyla, insan hakları savunucuları, bir yandan doğrudan kendi yaşamlarına yönelik tehditlere maruz kalırken, bir yandan da, haklarını savundukları kişi ve toplulukların yaşadıklarına tanık olur ya da bunların bilgisine sahip olurlar. Bu zorluklar, hak savunucularının fiziksel güvenliğine olduğu gibi, psikolojik sağlıklarına yönelik olarak da önlemler alınması ve müdahale yolları geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyar.

Bu kitapçık Kapasite Geliştirme Derneği tarafından yürütülen ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından desteklenen “İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlandı. Kitapçıkta, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin neden olabileceği psikolojik sonuçların ortaya çıkmasına ilişkin mekanizmalar, insan hakları savunucularının doğrudan maruz kaldıkları tehditler ve yaptıkları işin doğası itibariyle tanık oldukları zorlukların neden olabileceği psikolojik sonuçlar ve bu sonuçlarla başa çıkma yolları gözden geçirilmektedir.

El kitabına erişmek için travma_basacikma