İnsan Hakları. Evet!Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk

Başlık

İnsan Hakları. Evet!
Engelli Haklarına Dair Eylem ve Savunuculuk

Konu

Engelli Hakları

Yazar

Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Joelle M. Balfe, Valerie L. Karr

Yayıncı

Minnesota İnsan Hakları Kaynak Merkezi

Dil

Türkçe

Tarih

2007

Açıklama

İnsan Hakları Eğitim Serisi Konu Kitabı 6, erişilebilir ve kullanımı kolay eğitim el kitabından oluşmakta, savunuculuğu ve insan hakları eğitimini güçlendirmek üzere insan hakları savunucuları ve uygulayıcıları için büyük bir kaynak sağlamaktadır.
Eğitim materyallerinin üç bölüme ayrılmış olması – engelliliğin insan hakları bağlamında ayrıntılı bir şekilde
işlenmesi, Sözleşme’nin madde madde açıklanması ve gelecek için savunuculuk ve eylem planları- özellikle yeni
Sözleşme’ye odaklanarak, fakat hukuktan ve daha geniş insan hakları sistemi deneyimlerinden de yararlanarak
insan haklarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Önemli olarak, her ünite kurs katılımcılarını engelli haklarına saygıyı sınıfın dışında da yaymaya söz vermeleri için teşvik eder. Kısımlara ayrılmış format uygulayıcılara uzun bir süreye yayılmış tam bir eğitim paketi veya insan haklarına ilişkin belirli konularda kısa eğitim oturumları sağlama fırsatı sunmaktadır.

ISBN

978-975-01033-7-7

Sayfa Bilgisi

285 s.