Örnek Resim

İnsan Hakları Derneği, 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük’te; “Derneğin tek ve belirli amacı, ‘insan hak ve özgürlükleri’ konusunda çalışmalar yapmaktır.” şeklinde açıkladılar. Dernek amacını gerçekleştirmek için insan hakları ile ilgili uygulamaları araştıracak, saptayacak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyuracaktı; insan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapacak, yaptıracak ve bu alandaki gelişmeleri izleyecek ve kamuoyunu bilgilendirecekti; açık oturumlar konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapacak, sergiler açacak, yayınlar yapacak, yarışmalar düzenleyecek, ödüller koyacak, hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapacak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatacaktı. 12 Eylül 1980 darbesinin yarattığı ağır tahribatın giderilmesi gerekiyordu. 12 Eylül ile başlayan süreç, gözaltında ve cezaevlerinde işkenceyi yoğunlaştırmıştı, ölümler yaşanmıştı, siyasal partiler, dernekler, sendikalar kapatılmış, yöneticileri cezaevlerine konulmuştu. Başta Anayasa olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasalar değiştirilmişti. Türkiye’nin Anayasal ve yasal çerçevesi 12 Eylül yönetimince çizilmişti ve anti demokratik bir çerçeve idi. Yaklaşık bir yıl süren, tutuklu ve hükümlü yakınlarının başlattığı tartışma süreci 17 Temmuz 1986 tarihinde noktalandı. Yazarlar, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, mimar ve mühendisler ve tutuklu ve hükümlü yakınlarından oluşan 98 kişi İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşuna imza attılar. Pek çok aydın Dernekler Yasası’nın getirdiği engel nedeniyle kurucu olamadı

İnsan Hakları Derneği

Adres: Necatibey Cad. No: 82 / 11-12 (6. Kat)
Demirtepe 06430 Ankara
Tel:       0 312 230 35 67-68-69
Faks:     0 312 230 17 07

RSS İnsan Hakları Derneği

 • Samsun/Kavak S Tipi Kapalı Hapishane Raporu
  İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ve şubelerine, mahpusların yaşamış oldukları işkence, kötü muamele ve diğer hak ihlallerine dair mahpus yakınları tarafından başvurular yapılmıştır. Bu başvurular doğrultusunda Samsun/Kavak S Tipi Kapalı…
 • Açlık Grevi İzleme Raporu
  Türkiye hapishanelerinde uzun bir süredir tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde çözülmemesi, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesinin yanı…
 • Mart 2024’de Medyada Öne Çıkan Bazı Irkçılık Örnekleri
  İnsan Hakları Derneği “Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon”u tarafından her ay  yayınlanan ırkçılık bülteninin Mart 2024 sayısına aşağıdaki link üzerinden  erişebilirsiniz: Mart 2024 Irkçılık Bülteni
 • Van Halkının İradesine Saygı Duyun
  31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için DEM-PARTİ’ den aday olan Abdullah Zeydan 2023 yılı Nisan ayında hakkında verilen memnu haklarının iadesi kararıyla YSK’ya başvurmuş ve Büyükşehir…
 • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yaşanan İhlaller Ara Raporu
  İnsan Hakları Derneği, kurulduğu 1986 yılından beri Türkiye’de gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçimleri, yerel seçimler ve halk oylamalarını gözlemleyerek sonuçları hakkında açıklamalar yapan ve raporlar yazan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve…
 • 2023 Yılı Ekolojik Hak İhlalleri Raporu
  İnsan hakları evrensel, bölünmez birbirine bağlı ve kendi içlerinde birbirleriyle ilişkili bir haklar bütünüdür. BM Genel Kurulunun kabul ettiği üzere temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevredeyaşamak temel bir insan hakkıdır.…
 • İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde Tecrit ve Mutlak İletişimsizlik Devam Ediyor
  Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), 23 Şubat 2024 tarihinde yaptığı bir basın açıklamasıyla 13-22 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye’ye özel amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. CPT, söz konusu açıklamasında ziyaretin temel…
 • Ankara Çocuk Araştırması Raporu
  Araştırmanın Amacı TÜİK’in nüfus kayıt sistemi verilerine göre Ankara’da, nüfusun %25,66’sını oluşturan toplam 1.438.296 çocuk yaşıyor. 9-18 yaş aralığındaki çocuklar ise Ankara çocuk nüfusunun %56.14’ünü oluşturuyor. Kent nüfusunun önemli bir…
 • Newroz Pîroz Be!
  21’ê Adarê roja Newrozê, çewa ku bi wateya roja nû wek mizgîniya biharê ye herwiha jî vejîn e. Em, Komeleya Mafên Mirovan, Newrozê pîroz dikin. Newroz, li dijî zordarî û…
 • Kürt Meselesinin Çözümü ve Barış Konferansı Sonuç Bildirgesi
  Kürt Meselesi; Ortadoğu’nun en kadim halklarından olan Kürtlerin bir ulus olmaktan kaynaklı kolektif haklarının, Kürt Coğrafyasında egemen olan devletler tarafından tanınmamasına dayanan ve esasında uluslararası bir mesele haline gelmiş bir…