Örnek Resim

İnsan Hakları Derneği, 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük’te; “Derneğin tek ve belirli amacı, ‘insan hak ve özgürlükleri’ konusunda çalışmalar yapmaktır.” şeklinde açıkladılar. Dernek amacını gerçekleştirmek için insan hakları ile ilgili uygulamaları araştıracak, saptayacak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyuracaktı; insan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapacak, yaptıracak ve bu alandaki gelişmeleri izleyecek ve kamuoyunu bilgilendirecekti; açık oturumlar konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapacak, sergiler açacak, yayınlar yapacak, yarışmalar düzenleyecek, ödüller koyacak, hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapacak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatacaktı. 12 Eylül 1980 darbesinin yarattığı ağır tahribatın giderilmesi gerekiyordu. 12 Eylül ile başlayan süreç, gözaltında ve cezaevlerinde işkenceyi yoğunlaştırmıştı, ölümler yaşanmıştı, siyasal partiler, dernekler, sendikalar kapatılmış, yöneticileri cezaevlerine konulmuştu. Başta Anayasa olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerle ilgili yasalar değiştirilmişti. Türkiye’nin Anayasal ve yasal çerçevesi 12 Eylül yönetimince çizilmişti ve anti demokratik bir çerçeve idi. Yaklaşık bir yıl süren, tutuklu ve hükümlü yakınlarının başlattığı tartışma süreci 17 Temmuz 1986 tarihinde noktalandı. Yazarlar, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, mimar ve mühendisler ve tutuklu ve hükümlü yakınlarından oluşan 98 kişi İnsan Hakları Derneği’nin kuruluşuna imza attılar. Pek çok aydın Dernekler Yasası’nın getirdiği engel nedeniyle kurucu olamadı

İnsan Hakları Derneği

Adres: Necatibey Cad. No: 82 / 11-12 (6. Kat)
Demirtepe 06430 Ankara
Tel:       0 312 230 35 67-68-69
Faks:     0 312 230 17 07

RSS İnsan Hakları Derneği

 • Osman Kavala’nın Yeniden Tutuklanması Üzerine
  İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala yaklaşık iki buçuk yıl önce (gözaltı: 18 Ekim 2017, tutuklama 1 Kasım 2017), keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştı. Kavala’nın tutuklanmasının Avrupa İnsan…
 • Büyükada Davası 11. Duruşması hakkında ortak açıklama
  19 Şubat 2020, İstanbul Çağlayan Adliyesi Öncelikle dünkü duruşmalarında beraat kararı verilerek tahliye edilen başta Osman Kavala olmak üzere tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu davadada tıpkı birazdan izleyeceğimiz dava…
 • Çeviri: BM Barış Hakkı Bildirgeleri
  35. Oturum 6-23 Haziran 2017 Gündem Maddesi 3 İnsan Hakları Konseyi tarafından 22 Haziran 2017 tarihinde kabul edilen karar 35/4. Barış Hakkının Desteklenmesi  İnsan Hakları Konseyi, Başta İnsan Hakları Konseyi’nin…
 • “Bu Kente Yalnızlık Düşmesin” ÇHD’li Avukatların Açlık Grevine Ses Ver!
  3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı’da dâhil olmak üzere; ÇHD üyeleri Av. Aycan Çiçek, Av. Aytaç Ünsal, Av. Barkın Timtik, Av. Ebru Timtik,…
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2019 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu
  Türkiye’de insan hakları ihlalleri yaygın bir şekilde devam etmektedir. Toplumsal yaşamımızı derinden etkileyen anti-demokratik ve hukuk dışı uygulamalar nedeniyle varlık göstermeye devam eden insan hakları ihlallerinin en önemli nedenlerinden biri,…
 • Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Madımak katliamının faillerinden Ahmet Turan Kılıç’ın cezasını, Anayasa’daki yetkisine dayanarak kaldırmıştır. İlgili anayasa maddesi, hükümlülerin cezalarının “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle” cumhurbaşkanı tarafından hafifletilebileceğini veya…
 • Gezi Davası ya da Türkiye’de Sivil Toplumun Sistematik Olarak Kriminalize Edilmesi
  Gezi Davasının beşinci duruşması, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde Evrensel Periyodik İnceleme’ye tabi tutulacağı 28 Ocak 2020 tarihinde görülecek. Sivil toplumun on altı şahsiyeti Gezi protestolarında rol oynadıkları iddiasıyla…
 • İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Ekim-Kasım-Aralık 2019 Hak İhlalleri Raporu
  2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, Bolu F Tipi Kapalı C.İ.K, Kırıkkale F Tipi Kapalı C.İ.K, Sincan Kadın Kapalı C.İ.K, Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı C.İ.K, Tokat T…
 • Acil Eylem – Gözlemevi: Eren Keskin
  Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir. Durum açıklaması: Gözlemevi’nin…
 • İHD MYK’sı Adalet Bakanı Sayın Gül ile Görüştü
  15 Ocak 2020 tarihinde Derneğimiz MYK üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Yargı Reformu Strateji Belgei ve yargı paketleri, İnsan Hakları Eylem Planı, hapishanelerde yaşanan sorunlar,…