İHD'den Hapishanelere Çağrı

“Hapishaneler bu toprakların, aslında bütün dünyanın kanayan yarasıdır. İnsanların duvarların ardında görünmez kılındığı, sistemin en başarılı alanlarından biridir. Yüzlerce yıl boyunca duyarsızlaştırılmış kitleler, sormaz olur duvarların ardında kalanları. Ateş ancak düştüğü yeri yakar. Bir de ateşin düştüğü yerde durma ısrarını gösterenleri.”
Derneğimiz 28 yıldır hapishaneler gündeminden hiç uzak kalmamıştır. Her ne kadar yoğunluklu olarak siyasi nedenlerle hapishanelerde bulunan mahpuslarla daha yoğun olarak ilgilenilmesi kamuoyu tarafından da bilinen bir gerçekliğimizdir. Bunun temel nedeni hak arama bilincine sahip olma, muhalif kimliği, direnme kültürü gelişen siyasi tutsaklar insan hakları örgütlerini tanıması ve hatta birçoğunun derneğimiz üyesi olması söz konusudur. Derneğimiz adli nedenlerle hapishanelerde bulunan mahpuslar ulaşmada yaşadığı yetersizliği, eksikliğinin farkındadır. Bu konuda kendini eleştirmekte ve sorunun çözümü için çalışmalar yapmaktadır.
Hapishaneler, yapılma amaçları ve gerekçeleri gereği, kişiyi yalıtma, tecrit etme, cezalandırma ve tredmana tabi tutma amacı gütmektedir. En ince ayrıntısına kadar planlanan tüm koşullar, bireyi pişman etmeye, bireyin iradesini kırmaya ve güce itaat etmesine yönelik dizayn edilmiştir. Orada insancıl bir çaba veya önlem yoktur. Alınan tüm önlemler yine sistemi korumaya yöneliktir. Hapishanelerin ne kadar modern tesisler (!) olduğuyla övünen siyasiler / bürokratlar, insanlarla dalga geçercesine F tipi hapishaneleri villalarla eş tutmuştur. Oysa bizler her iki katlı yapının villa olmadığını çok iyi bilmekteyiz. Yapılış mantığı ve fiziki yapısı itibarıyla zaten ciddi bir ceza şekli olan hapishaneler, adalet mercilerince eklenen kimi uygulamalarla iyice yaşanılamaz hale gelebilmektedir.
İnsan hakları derneği merkezi cezaevi komisyonu 14 Mart.2015 günü Diyarbakır da gerçekleştirmiş olduğu toplantıda uzun yıllardır hapishaneler konusunda yaptığı çalışmalara hapishanelerde yaşayanlarında sözünü söylemesinin gerekli olduğunu düşünmüş ve buna dönük olarak yeni bir kampanya kararı almıştır.
“Bir şiddet mekânı olan hapishanelerde” olan bitenleri mahpusların ve tutsakların anlatımıyla daha iyi anlamak ve kamuoyuna hapishaneler gerçeğini yaşayanların kaleminden anlatmak istemektedir.
Derneğimiz Amed ve İzmir de insan hakları derneği hapishaneler komisyonu üyeleri ve STK larla iki çalıştay gerçekleştirmiştir. Haziran ayına kadar derneğimiz Akdeniz ve Marmara bölgesinde de çalıştay gerçekleştirecektir.
İHD Siyasi tutsaklar ve mahpuslarla da böylesi bir çalıştay kararı almıştır. Mademki duvarlar engel biz bu duvarları yıkar ortak sözümüzü kamuoyuna paylaşırız dediler.
Hapishanelerde bulunan tüm mahpuslar ve siyasi tutsaklara buradan çalışma yaptığımız konuları yolluyoruz. Bu konu başlıklarında bizlere görüş ve önerilerini sunarlarsa duvarların arkasında olan dostlarımızın ve insan hakları savunucularının ortak bir sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşacağız.
1. KONU BAŞLIĞIMIZ
KAPATILARAK CEZALANDIRMANIN TARİHSEL SÜRECİ
Kapatarak cezalandırmanın tarihi, Hapishanelerin bir cezalandırma aracı olmasındaki iktidar politikaları ve katliamlar, Küresel ölçekte hapishane uygulamalarındaki benzerlikler ve farklar, Hapishanesiz bir dünya için alternatif öneriler
2.KONU BAŞLIĞIMIZ
İNFAZ KOŞULLARI AÇISINDAN HAPİSHANELER
İnfaz rejimine ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası hukuk, Hasta mahpuslar,Ağırlaştırılmış müebbet uygulaması, Hapishanelerdeki şiddet politikası olarak işkence ve kötü muamele ile her türlü keyfi uygulamalar. İnfazı ağırlaştıran uygulamalar: disiplin cezaları, infaz yakmalar, sürgün sevkler
3. KONU BAŞLIĞIMIZ
HAPİSHANELER VE TECRİT UYGULAMALARI
4. KONU BAŞLIĞIMIZ
ÇOCUK, KADIN VE LGBT BİREYLER VE ENGELLİLERİN HAPİSHANELERDEKİ DURUMU
Bugün Batman’dan bu kampanyamızı tüm mahpuslar ve siyasi tutsaklarla paylaşıyoruz. Çalışmamız 30 Haziran 2015 günü sonuçlanacaktır. Temmuz ayı içerisinde sonuç bildirgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ateşin düştüğü yerde durma ısrarını gösterenler bizler olacağız.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
HAPİSHANELER KOMİSYONU