hYd İkamet Harcı ile ilgili genelgenin uygulanmasını teşvik ediyor/Mayıs 2010

Helsinki Yurttaşlar Derneği, İçişleri Bakanlığı tarafından Mart 2010 tarihinde yayınlanan ve Harçlar Kanunu’nun “yoksul sığınmacı ve mültecilerin ikamet harcı ödemekten muaf tutulmasına” dair 88. Maddesi’inin uygulanması yönünde talimat veren genelgeyi olumlu bir gelişme olarak karşılıyor.
Genelgeye hYd sitesin
den ulaşabilirsiniz.