HRANT DİNK VAKFI YALNIZ DEĞİLDİR!

 

Günümüzde bir devletin varlığının ve meşruiyetinin vazgeçilmez gerekçesi, bir hukuka sahip olmasının yanı sıra en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korumasını ayrım gözetmeksizin herkes için güvence altına alması ve adaleti tesis etmesidir.

Hrant Dink Vakfı kurucularının, hukukçularının ve tüm çalışanlarının can güvenliklerine yöneltilen tehditler ve nefret söylemleri ivedilikle ve kararlı bir irade ile kınanmalı, bu tehditlerde bulunanların tespit edilmesi ile yetinilmeyip, arka planları açığa çıkarılarak aydınlatılıp cezalandırılmalıdır. Keza bu türden girişimlerin tekrarını önleyecek tedbirlerin bir an önce alınması da sağlanmalıdır.

Hiç kimsenin bir başkasını kendisi ile aynı inançlara ve etnik kökene sahip olmadığı,  düşünmediği ya da davranmadığı için dışlamaya, düşman gibi gösterme ve hele hele yaşam hakkını elinden almaya hakkı yoktur.

Hrant Dink Vakfı kurucularının, hukukçularının ve tüm çalışanlarının yanlarında olacağımızı; İnsan hakları örgütleri ve savunucuları olarak bu ve benzeri olayların aydınlatılarak, adaletin sağlanması sürecini hassasiyetle takip edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.  30.05.2020

 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Hak İnisiyatifi

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Uluslararası Af Örgütü-Türkiye Şubesi

Yurttaşlık Derneği