İHD’den Rapor

Kızıltepe İlçesi Tilzerin Köyü( Aysun) ve Efare( Yurtderi) Köylerinde Yapılan Kayıp Kişilere İlişkin Arama Çalışması Raporu

AMAÇ  :‘Zorla kaybettirilmiş yurttaşların ‘ akıbetlerinin ortaya çıkması ve faillerinin tespiti için şubemiz tarafından savcılıklar nezdinde yapılan başvuruların kabulü ile araştırma ve kazı çalışmaları esnasında   vahşetin izlerin tanıklık eden heyetimiz, gerçeğin kayıt altına alınması, yargısız infazların kamuoyu tarafından bilinmesi ve ilgili makamların harekete geçmesi, zorla kaybettirilme ve yargısız infaz gerçeği ile yüzleşilmesi amacı ile çalışmaları raporlaştırma gereksinimi duymuştur.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.