İHD Siirt Şube Sekreterimiz Zana Aksu Serbest Bırakılsın…

İnsan Hakları Savunucuları yine gözaltında, Siirt şube sekreterimiz İnsan Hakları Savunucusu Zana Aksu, Ankara’da bulunduğu sırada gözaltına alındı ve Aydın’a götürüldü, hala emniyet müdürlüğünde tutuluyor. Yakın zamanda gözaltına alınarak tutuklanan Urfa Şube Başkanımız ve bir yöneticimizden sonra Zana Aksu’nun gözaltına alınması insan hakları savunucularının susturulmasına yönelik baskıların daha da arttığını göstermektedir.

İnsan Hakları Savunucularının korunmasına dair uluslararası düzenlemelere riayet edilmeli ve sırf insan hakları savunuculuğundan kaynaklanan faaliyetler yargılama konusu edilmemelidir.

Yürütmenin Yargı eli ile baskısı şeklinde karşımıza çıkan bu tutum insan hakları savunucularını ve Sivil Toplum Kuruluşlarını hedef haline getirmektedir. Gerek yürütme gerekse de yargı organları artık bu tutumlarından vazgeçmelidirler.

Bu nedenlerle, gerek tutuklu bulunan tüm insan hakları savunucularının gerekse de en son gözaltına alınan Siirt Şube Sekreterimiz Zana Aksu’nun derhal serbest bırakılmasını ve bir daha bu yöntemlerin insan hakları savunucuları üzerinde baskı aracı olarak kullanılmamasını diliyoruz.

Unutulmamalıdır ki insan hakları savunucuları, bir başkasının hakkını hiçbir çıkar gözetmeden savunmanın onuruyla hareket ettiği için hiçbir baskı ve baskı aracından yılmayarak hak savunuculuğu faaliyetlerine devam edecektir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ