Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri toplantı dizisinden izlenimler…

Ocak 2009 – Haziran 2010 döneminde yürütülen “Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri” başlıklı proje kapsamında bir dizi tartışma toplantısında düzenlendi. Sivil toplum, okul, üniversite, sağlık hizmetleri, belediye ve medya kurumları etrafında örgütlenen sosyal ilişkilerin özneleri, bu ilişkilerin gündelik pratiğini esas alan bir çerçevede laikliği tartışmaya davet edildi. Tartışmalar, 30- 35 kişilik grupların katıldığı birer günlük yuvarlak masa toplantıları biçiminde organize edildi. Her toplantıda katılımcılardan biri toplantının işleyişi, tartışmanın seyri ve içeriği bakımından ayrıntılı bilgi, değerlendirme ve gözlemler içeren “İzlenim” yazıları kaleme aldı.

(Belgelere hYd web sitesinden ulaşabilirsiniz.)