Girişim Çalışmalarının Kronolojisi

Çocuklar için Adalet Girişimi (ÇİAG) 2008 yılı Kasım ayından itibaren farklı şehirlerde çeşitli faaliyetler yürütmüş ve aynı zamanda Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulmak üzere bir rapor hazırlamıştır. Girişimin çalışmalarının kronolojik olarak sıralaması aşağıda listelenmiştir.

27 Kasım 2008 Ankara Toplantısı: İnsan hakları Ortak Platformu, Diyarbakır Barosu, Ankara Çocuk Platformu, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Ankara’da bir araya geldi. Çocuk yargılamaları ile ilgili sorunun kapsamını ve yapılabilecekleri tartıştı.

5-6 Aralık 2008 Diyarbakır Toplantısı: Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde yargılanan çocukların avukatları, Diyarbakır Barosu Yönetimi, Eğitimsen Diyarbakır Şubesi, İzmir ve Diyarbakır’dan uzman avukatlar, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, BİANET, Ankara Çocuk Hakları Platformu ve İnsan Hakları Ortak Platformu temsilcilerinin strateji oluşturma, sorun saptama ve dava izleme konularında kolektif çalışma gerçekleştirmesinin kararının alınması ve ÇİAG’ın temellerinin atılması.

13-15 Ocak 2009 Diyarbakır: 6 çocuğun yargılandığı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın izlenmesi: Girişimin Avukat ve Sosyal Hizmet uzmanı üyesi Girişim tarafından hazırlanmış Uluslararası Belgelerde Çocuk Adalet Sistemi dosyasının hakim ve savcılara iletmiş ve yargılamalara ilişkin kaygılarını aktardılar. Duruşmanın ardından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

23-24 Şubat 2009 Diyarbakır: Girişimin İzmir, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır üyeleri Diyarbakır’da 6 çocuğun yargılandığı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmaya katıldılar. Bu duruşmaya Adli Tıp Uzmanları derneğinden Prof.Dr. Ümit Biçer katılarak üzerinde çalıştığı 6 dosyayı kapsayan uzman görüşünü sundu ve yazılı olarak da verilen raporun dava dosyasına girmesini sağladı. Ayrıca Dava avukatları, Girişim tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporlarında dikkat dilmesi gereken hususları içeren bir belgeyi de Mahkemeye sundu ve dava dosyasına girmesi sağlandı. Uzman Görüşünün ardından Mahkeme, davayı erteleyerek Çocuk Psikiyatrisi uzmanlarından görüş alınması kararını verdi.

Davanın ardından Girişimin üyeleri Girişim sekreteryasını ve iletişim stratejisini belirleyen toplantı yaptılar. Bu toplantıya Van İnsan hakları derneği de katılarak Van Özel yetkilendirilmiş Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan çocuklara ilişkin bilgi aktardı.
10 Mart 2009 Adana, Ankara, Cizre, Diyarbakır ve İstanbul: Girişim tarafından hazırlanan talep mektubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Köksal Toptan, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Cevdet Erdöl, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Zafer Üskül, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İsmail Barış’a postahanelerde yapılan birer basın açıklamasıyla gönderildi.

Nisan 2009, Ankara: Girişimin Ankara’da bulunan üye örgütlerinin temsilcileri Ankara2da yaptıkları toplantıda Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesine ek Silahlı çatışmalarda Çocukların Korunmasına ilişkin Protokolü çerçevesinde verdiği rapor tartışıldı ve Terörle Mücadele Yasasına Dayalı olarak yargılanan ve cezalandırılan çocukların durumunun Komite’ye bir gölge rapor olarak sunulmasına ilişkin mutabakat sağlandı. Eldeki veriler ışığında ve Adalet Bakanlığı’nın Mecliste verilmiş bir soru önergesine yönelik verdiği bilgiler çerçevesinde Gölge Rapor hazırlandı ve BM Çocuk Hakları Komitesine iletildi.

15 Nisan 2009, Ankara: Danimarka Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili bilgi edinme talebi üzerine AB Büyükelçiliklerinin katıldığı bir toplantıda Girişim Üyesi örgütlerin beş temsilcisi brifing gerçekleştirdi.

17 Nisan 2009 Diyarbakır:
Girişim üyesi örgütlerin tensilcilerinden oluşan 6 kişilik bir grup, Diyarbakır Özel yetkilendirilmiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı izledi.

11-12 Mayis 2009 Adana: Girişim üyesi örgütler, uzman avukatlar, İnsan hakları izleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye masasının bir duruşmanın takibi hem de ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yapılması amacıyla Girişim olarak bir ziyaret yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana Barosu ve yargılanan çocukların avukatları ile yapılan görüşmeler neticesinde çocukların gerek gözaltına alınması, gözaltında tutulma koşulları, avukat desteği, yargılanma şekli ve cezaevinde yaşadıkları baskılar vb. konularda yapılan gözlemler, tespitler ve değerlendirmelere yönelik bir rapor hazırlandı.

Haziran 2009, Cenevre: BM Çocuk Hakları Komitesi, yaptığı hazırlık toplantısında Devletin verdiği rapor ile birlikte Girişimin gönderdiği raporu da görüşerek 3 Ağustos 2009 tarihine kadar yanıt verilmesi istemiyle içinde Terörle Mücadele yasası çerçevesinde yargılanan çocukların durumuna ilişkin soruların da yer aldığı bir soru listesini Hükümete iletti.

17-19 Haziran 2009, Adana:
Girişim üyesi örgütlerin psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan bir inceleme grubu Adana’da yargı sürecine maruz kalmış ve tutuksuz olarak yargılanan 8 çocuk ve ailesi ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelere ilişkin bir rapor hazırlandı.


23-24 Haziran 2009, Van:
Adli Tıp Uzmanı, uzman avukat, çocuk hakları savucuları ve insan hakları savunucularından ve gazeteciden oluşan Girişim grubu, yargılanan çocukların avukatları ile yarı yapılandırılmış bilgi paylaşımı ve uzmanlık aktarımı toplantısı ile Van Emniyet Müdürlüğü, Van Belediye Başkanı ve Van Barosu ile bilgi alışverişi toplantısı yaptılar. Özellikle Van çevresindeki illerden gelen davalar ve bu illerdeki alıkonulma koşulları konusunda ayrıntılı bir çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

29 Haziran 2009, Ankara: Girişimin iki üyesi TBMM Çocuk Hakları Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Gaye Erbatur ile görüştü. Bu görüşmede mevcut durumun sıkıntıları iletildi vealan ziyaretleri sonucunda hazırlanmış raporlar kendisine sunuldu. Komisyonun Adana ve Diyarbakır ziyaret raporunun yayınlanmasının önemli olduğunun altı çizildi.