GERÇEK VE ADALET İNİSİYATİFİ 19-20 HAZİRAN 2010 ANKARA GERÇEK BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

Çeşitli illerden gelen 194 mağdur ve tanığın katılımıyla yapılan “Gerçek buluşması”  gerçeklerin bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılması açısından önemli bir yeniden başlangıç olmuştur. Buluşmada, gerçeklerin ortaya konması yanında kamuoyuyla etkin paylaşım ve adalet talebine dair önemli belirlemeler yapılmış, gerçek ve adalet için yol haritası olabilecek öneriler ortaya konulmuştur.