EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ETKİN KATILIMI KILAVUZ

Hazırlayan: Dicle Çakmak

Evrensel Periyodik İnceleme Klavuzu İndirmek için tıklayınız

Evrensel Periyodik İncelemede (EPİ) sivil toplumun hayati rolü, Birleşmiş Milletler (BM), BM Üye Devletleri ve mekanizmanın kuruluş kararında açıkça kabul edilmektedir. EPİ 2007’de tanıtıldığından bu yana sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları dünya çapında insan hakları için olumlu bir değişim yaratmak için sürekli olarak sürece dahil olmaya gayret göstermektedir.

Bugüne kadar EPİ, her bir BM Üye Devletinin mekanizmaya dahil olmasıyla %100 katılım oranına ulaştı. EPİ’nin hakemli doğası, insan hakları konusunda küresel diyaloğu teşvik etmeye devam etmekte ve coğrafi, ekonomik veya siyasi etkisi ne olursa olsun tüm ülkelerin evrensel insan hakları standartlarına bağlılıklarından dolayı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sorumlu olmalarını sağlamaktadır.

Sivil toplumun eleştirel sesleri olmadan, bu süreç içinde EPİ’nin amacına ulaşması neredeyse imkansızdır. İster devlet ister devlet dışı aktörler olsun, tüm paydaşların katılımı yoluyla, EPİ sürekli olarak alanda gerçek bir etki elde edebilir.

Bu kılavuz, diğerlerine olduğu gibi bu mekanizmaya da Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin
katılımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kılavuz bu konuda gerçekleştirilecek farkındalık çalışmalarına kaynaklık etmek amacıyla oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler insan hakları sistemine ilişkin kısa bir bilgilendirmenin ardından EPİ mekanizmasının hedefleri, prensipleri ve çalışma usulleri aktarılmaktadır. Kılavuz aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin sürece aktif ve etkin katılımının araçları konusunda sivil toplum için güncel bir rehber sunmaktadır.