Ermeni Soykırımı Üzerine

Bilindiği gibi her yıl 24 Nisan günü tüm dünyada Ermeni soykırımının anılması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
24 Nisan günü Türkiye’de tabu olmaya devam etmektedir. Ancak insan hakları savunucuları tarihte yaşanılan acı olaylarla yüzleşilmesi gerektiğini sürekli ifade etmekte ve bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. İnsan Hakları Derneği, 1915 yılında başlayan ve belli bir süre devam ettirilen Ermeni ve Süryanilere yönelik sistematik yaşam hakkı ihlallerini soykırım olarak nitelendirmektedir.
Türkiye’deki İnsan Hakları Örgütlerinin Ermeni soykırımı konusunda ortak bir tutum geliştirdikleri ve bu konuda dünya kamuoyuna açıkladıkları aşağıdaki deklarasyonu yeniden hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.

Açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.