Emniyetsiz Sığınak: Türkiye’deki LGBTT Mültecilerin Karşılaştıkları Güvenlik Sorunları Raporu

Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı ve İltica, Sığınma ve Göç Örgütü (ORAM) tarafından 2009 yılında ilk yayını yapılan “Emniyetsiz Sığınak” raporu ülkelerinde gördükleri zulümden kaçan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel (LGBTT) sığınmacıların, Türkiye’de yaşadıkları güvenlik sorunları ile barınma, istihdam, sosyal hizmetler ve eğitim gibi hakların kullanılmasında karşılaştıkları ayrımcı yaklaşımları ortaya koyarak ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunuyordu.

Raporun 2009 yılındaki yayınından sonra alanda çeşitli iyileşmeler görülse de, “Emniyetsiz Sığınak” raporunun 2011 yılında güncelleştirilmiş yayını LGBTT mültecilerin Türkiye’de halen ciddi hak ihlallerine uğradığını göstermektedir. Raporun bu yayını da devlet kurumları, BMMYK ve diğer ilgili taraflara, hazırlayan iki örgütün LGBTT mültecilere sağlanması gereken korumadaki boşluklara dair alandan deneyimlerine dayanan yapıcı önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Raporla, Türkiye’nin LGBTT mültecilere “güvenli bir sığınak” olabilmesi için atılması gereken adımların ortaya konduğunu umut etmekteyiz.

Henüz sadece İngilizcesi mevcut olan Emniyetsiz Sığınak’ın 2011 güncellemesine hYd’ni sayfasından ulaşabilirsiniz.