Dışlanmadan EşitliğeEngelli Bireylerin Haklarını Hayata GeçirmekParlamenterlere Yönelik El Kitabı

Başlık

Dışlanmadan Eşitliğe
Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek
Parlamenterlere Yönelik El Kitabı

Konu

Engelli Hakları

Yazar

Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR), Parlamentolar Arası Birlik (IPU)

Yayıncı

Birleşmiş Milletler

Dil

Türkçe

Tarih

2007

Açıklama

Bu el kitabı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal ilişkiler Dairesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Parlamenterler Arası Birlik’in işbirliğinin ürünüdür. Kitabın hazırlanması esnasında çoğu engelli olan parlamenterler, akademisyenler ve alanda çalışan kişilerden oluşan yayın kurulunun görüşlerinden faydalanılmıştır.

Parlamentolar ve parlamenterlerin insan haklarının teşvik edilmesi ve korunmasında anahtar bir rolü bulunmaktadır. İşte bu el kitabı parlamenterlere ve diğer kişi ve kurumlara, engelli bireylerin dışlanmadan eşitliğe geçebilmelerini sağlamada Sözleşme’nin hayata geçirilmesine yönelik olarak gösterecekleri çabalarda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kitap Sözleşme ve hükümlerine dair bilincin artırılmasını, engelli olmaya ilişkin kaygıların yaygınlaşmasının teşvik edilmesini ve parlamenterlerin Sözleşme’nin fiili olarak hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan mekanizmaları ve çerçeveyi anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Farklı örneklere ve kavrayışlara yer verilen bu el kitabının, parlamenterlere dünyanın her bölgesindeki engelli bireylerin haklarını teşvik etmeleri ve korumalarında faydalı bir araç olmasını ümit ediyoruz.

ISBN

978-92-9142-347-7

Sayfa Bilgisi

120 s.