DEMOKRATİK GÖSTERİ HAKKI'NA POLİS DEVLETİ MÜDAHALESİ

TBMM de görüşülmekte olan ve adına “torba tasarı” denen yasa tasarısını protesto etmek isteyen işçi ve emekçiler Ankara’da polisin sert müdahalesi ile dağıtıldı ve gösteri yapmaları engellendi. TBMM de görüşülen yasa çalışma yaşamını düzenleyen en temel iki kanun olan iş kanunu ve devlet memurları kanunu da içermektedir, ayrıca sosyal güvenlik yasası ve işsizlik fonu yasasını da kapsamaktadır. Bu nedenle işçi ve memurların örgütleri olan KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin protesto amacıyla gösteri yapmaları en temel haklarıdır, kaldı ki derneğimiz üye ve yöneticileri de bu gösteriye katılmışlardır.

AKP hükümeti giderek Türkiye’de gösteri hakkını kısıtlamakta ve gösteriler polis şiddeti ile engellemektedir. Bugün Ankara’da 10.000 gösterici varken, göstericilerin yaklaşık iki katı polis bulunmaktaydı. Bu kadar çok polisin başkentin en işlek caddelerini kuşatması tam bir korku havası yaratmıştır. Hükümet yurttaşların gösteri haklarını polis devleti anlayışı ile engellemeye çalışmaktadır. Bugün Ankara’da tam bir polis devleti uygulaması yaşanmıştır. Barışçıl gösteri yapmak isteyen Konfederasyonlar ve meslek örgütleri yönetici ve üyeleri polis şiddeti ile karşılaşmıştır.

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin protestoları da sık sık polis şiddeti ile karşılaşmaktadır. Öğrenci gruplarının gösterilerinin engellenmesi ve zorla bastırılması sıradan bir uygulama haline gelmiştir. Öğrenci protestoları adeta hükümetin korkulu rüyası olmuştur.

Derneğimizin olduğu kadar, Uluslararası insan hakları örgütleri de Türkiye’deki gösteri hakkının engellendiğini ve gösterilerin polis şiddeti ile karşılaştığını raporlarında sıklıkla belirtmektedirler. Başka ülkelerdeki demokratik protestoları savunan hükümetin, kendi ülkesinde polis şiddetine başvurarak gösterileri engellemesi büyük bir çelişkidir, hükümet adeta otoriter bir yönetim anlayışı sergilemek istemektedir, bu uygulamaya ise polis devleti denir.

Bugün Ankara’da yaşananlar gösteri hakkının artık kullanılmaz bir hale geldiğini göstermiştir. Polis devletinden hoşlanan hükümetin bu tutumunu kınıyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ