DEMOKRASİ, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ İÇİN 1 MAYIS’A

Bütün dünyada olduğu gibi bu yıl da 1 Mayısta işçi sınıfı başta olmak üzere ezilenler, sömürülenler, eşit ve adil bir düzen kurulmasını savunanlar; savaşa karşı çıkıp halkların barış ve özgürlük içinde kardeşçe yaşamasını isteyenler, bir kez daha sokaklara çıkıp seslerini duyurmaya, taleplerini ortaya koymaya çalışacaklar.

Bu yılki 1 Mayıs’a hak ihlallerinin arttığı bir dönemde giriyoruz. İşçilerin, emekçilerin, demokrasi ve özgürlüklerden yana olanların önünde önemli görevler var. Bunlar,

Hükümet Kürt sorununda barışçıl politikalar yerine savaş politikalarında ısrar ediyor. Bu durum 2012 yılı yaz aylarında yoğun bir çatışmaya neden olabileceği gibi bir daha geri dönülmez bir süreci de beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezilen ve sömürülenler, demokrasi güçlerinin 1 Mayısta ön plana çıkarmaları gereken en önemli konu savaşa karşı barış ve halkların kardeşliğini haykırmak,

Kürtlerin eşit ve adil bir şekilde yaşamalarını savunmak olmalıdır.

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskılar artmış, çok sayıda aydın, siyasetçi, gazeteci, sendikacı, öğrenci, avukat… Düşünceleri nedeniyle tutuklanmış ve haklarında davalar açılmıştır. İfade ve basın özgürlüğü büyük tehdit altındadır. 1 Mayıs alanlarının en önemli taleplerinden biri de düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması olmalıdır.

Açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.