15.01.2015

Fransa Paris’te yayın yapan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo Dergisi’ne yönelik 7 Ocak 2014 tarihinde yapılan saldırıda gerçekleştirilen katliam tüm dünya tarafından kınanmış ve bu saldırının aynı zamanda ağır bir ifade özgürlüğü ihlali olduğu teyit edilmişti.

İfade ve basın özgürlüğü kapsamında Charlie Hebdo Dergisi ile dayanışmak ve insanlık değerlerini ayakta tutmak amacı ile dünyanın her yerinde bu dergi ile dayanışma eylem ve etkinlikleri yapılmıştır.

14 Ocak 2015 günü Cumhuriyet Gazetesi’nin İstanbul’da bulunan matbaası polis tarafından basılmış, gazetenin basımı belirli bir süre engellenmiş ve gazetenin ilk sayfasında Charlie Hebdo Dergisi’nin katliamdan sonraki sayısının kapağı olmadığı görülünce hukuksuz işlemler sona erdirilmiş ve böylece Cumhuriyet Gazetesi’ne ciddi bir sansür girişiminde bulunulmuştur. Cumhuriyet Gazetesi’nin 14 Ocak 2015 tarihli nüshasında Charlie Hebdo Dergisi’nden 4 sayfaya yer verilmiş olması oldukça önemli ve ifade özgürlüğü bağlamında değerli bir yaklaşımdır.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Charlie Hebdo Dergisi ile dayanışmasını göstermek amacıyla yapmış olduğu yayına yönelik birçok kesimden gazeteye saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bütün bu girişimleri kınıyoruz.

İfade özgürlüğü en temel insan haklarındandır. Bunun yanı sıra çoğulculuğun dolayısıyla demokrasinin de temelidir. Cumhuriyet Gazetesi’nin ifade özgürlüğüne sahip çıkmasının eleştirilmesi ve fiili olarak saldırı girişimlerinin yapılması Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını göstermesi bakımından ibret vericidir. Aynı zamanda siyasal iktidarın bu yönlü eleştirileri de Türkiye’de demokrasinin asgari şartları bile yerine getirmediğini göstermiş ve anti demokratik uygulamaların bir örneğini oluşturmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi’ne ifade ve basın özgürlüğü değerlerine sahip çıktığı için teşekkür ediyor, gazeteye ve çalışanlarına yönelik her türlü hukuksuz ve fiili saldırıları kınıyor, gazete çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ