Çocuklar için Adalet Girişimi Hakkında

Çocuklar İçin Adalet Girişimi (ÇİAG), 2008 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan, yargılaması süren veya sonlanan (ceza alan veya almayan) çocukların, ‘çocuk’ olduğuna dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen çocuk hakları ve insan hakları savunucularından oluşan bir girişimdir.  ÇİAG, söz konusu çocukların Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ve Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanmasına dair Asgari Standartların öngördüğü gibi, çocuğa özgü yargılama sürecine tabi olmaları için bir araya gelmiştir. Girişim şu anda yaşları 12-18 arasındaki 500 çocuk hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “2911 sayılı yasaya muhalefet” ve “Örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak” suçlarıyla düzenlenen iddianamelere göre çeşitli illerde açılan kamu davalarının, çocuklar bakımından ortaya çıkardığı adaletsizliği ortaya çıkarmak, kamuoyunun farkındalığını yaratmak ve bu uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Girişim, ailelerin destek çağrısı üzerine farklı illerde konuyla ilgili çalışma yapan ve/ya yapmak isteyen kişi ve kurumların birbirleriyle iletişime geçmesiyle oluşmuş, bazı duruşmaların izlenmeye başlanmasıyla da koordineli bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda çocukların durumuyla ilgili veri toplanmaya başlanmış, uzman görüşleri oluşturulmuş, farklı illerde koordinasyon toplantıları yapılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde raporlama çalışmaları başlatılmış ve bir yandan da basın toplantıları, basın açıklamaları vb. etkinliklerle medya çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.
Çocuklar için Adalet Girişimi Üyeleri:
Aileler, Ankara Barosu, Amargi Kadın Akademisi, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Berfin Yoksullukla Mücadele Derneği, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, Çağdaş Hukukçular Derneği Van Şubesi, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Cizre Şoförler Odası, Cizre Üniversiteliler Derneği (CÜDER), Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA), Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOCA), Dives Cizre Temsilciliği, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuk Müdürlüğü, Diyarbakır Göç-Der, Diyarbakır Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Eğitim Sen Genel Merkezi, Eğitim-Sen Cizre Şubesi, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İstanbul Çocuk Hakları Aktivistleri Grubu, İzmir Çağdaş Hukukçular Derneği, KESK Şırnak Şubesi, MEM U ZİN Kültür Merkezi, Mazlum-Der, Mazlum-Der İstanbul Şubesi, Mazlum-Der Van Şubesi, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), Sendika.Org, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Tüm Şubeleri, Şırnak Barosu, Şırnak Kadın Derneği (Şar-Der), Şırnak Gençlik Çalışma Grubu (Genç-der), Şırnak Tabipler Odası, Travma Çalışmaları Enstitüsü, Tutuklu ve Hükümlü Aileler Demokratik Dayanışma Derneği (TUHAD-DER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Barış Meclisi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi, Türkiye Gençlik Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Uçan Süpürge, Vakit Geldi Girişimi ve Van Barosu’ndan oluşmaktadır.

Girişim çalışmalarının sekretaryası Diyarbakır, Adana, Van, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki iletişim kişilerinden oluşur.

İletişim:

ciag.iletisim@gmail.com