Çocuk Asker Kullanımını Durdurun!

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin de üye olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, çocuk asker kullanımının durdurulması için çağrıda bulundu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Çocuk Asker Kullanımını Durdurun!

Bugün başta Afrika olmak üzere tüm dünyada, sayıları tam olarak bilinmese de üç yüz binden fazla çocuk asker, çatışma bölgelerinde kullanılmaktadır. Çocukların asker olarak kullanımı, evrensel hukuk normları uyarınca kabul edilemez. Bu çerçevede, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi İçin Sivil Toplum Koalisyonunu oluşturan yirmi sivil toplum örgütü olarak çocukların çatışma ortamlarında kullanımının durdurulması için tüm Devletlere çağrıda bulunuyoruz.

Çocuk asker kullanımının durdurulması konusunda, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne eklenen Seçmeli Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih olan 12 Şubat 2002 tarihinden sonra her yıl 12 Şubatlar, tüm dünyada Çocuk Askerlerin Kullanımının Durdurulması Günü olarak anılmaya başlandı. Bu 12 Şubat’ta da Türkiye’den bir kez daha seslenmek istiyoruz. 18 yaşından küçüklerin silahlı çatışma ortamlarında kaybı, bütün değerlerin yitirilmesi ve geleceğimizin yok edilmesi anlamına gelir.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne göre soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu, Uluslararası Ceza Hukuku çerçevesinde kovuşturulması  gereken en ciddi suçlar olarak belirlenmektedir. Çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması ise savaş suçlarının bir çeşididir. Sayılan bu suçları tüm dünyada yargılayabilecek kalıcı ve sürekli tek makam olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne Türkiye hala taraf değildir. Uluslararası adaleti gerçek kılmak, uluslararası alanda cezasızlığın önüne geçmek ve mağdurların görmezden gelinmesine bir son vermek adına ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ TÜRKİYE KOALİSYONU, Türkiye’nin bu alandaki vicdani ve hukuki sorumluluğuna vurgu yaparak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde 8 Ekim 2004 tarihinde yaptığı konuşmasında dile getirdiği, Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’ne kısa sürede taraf olacağına dair taahhüdünü bir kez daha hatırlatmakta ve Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’ne en kısa sürede taraf olmasını talep etmektedir. Çocukların çatışmalarda kullanımının engellenmesi, çatışma bölgelerine giden yardım konvoylarına yapılan ve aşırı güç içeren saldırıların önlenmesi ve hesap sorulması, soykırımcı devlet yetkililerini ağırlamak bir yana bu kişilere yönelik cezasızlığı sona erdirilebilmesi için Türkiye, acilen dünyanın 114 medeni ülkesine katılmalı ve Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  TÜRKİYE KOALİSYONU
Ankara Barosu –  BARANSAV/Baran Tursun Polis Mağdurları Vakfı – Başkent Kadın Platformu Derneği – Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği – Diyarbakır Barosu – Helsinki Yurttaşlar Derneği – İnsan Hakları Araştırmaları Derneği – İnsan Hakları Derneği – İnsan Hakları Gündemi Derneği – İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği – İzmir Kadın Dayanışma Derneği – Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği – Mahsus Mahal Derneği – Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği – Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği  – Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı – Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği – Türkiye İnsan Hakları Vakfı – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi – Van Kadın Derneği

Açıklamaya ve eylemin fotoğraflarına Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin web sitesinden ulaşabilirsiniz.