İçişleri Bakanlığından ikamet harçları için yeni genelge

Türkiye’deki mülteci ve sığınmacıların en büyük problemlerinden biri olan ikamet harçlarının tahsili konusu 19.03.2010 tarihinde İçişleri Bakanı imzası ile yayınlanan 2010/19 nolu genelge ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştı. Yaklaşık 1 yıl önce yayınlanan genelge ile belli şehirlerdeki uygulamalarda iyileşme gözükse de genelgede harçtan muaf bırakma inisiyatifi yabancılar polisine verilmesi nedeni ile problem ortadan kalmadı. Harçlar Kanununda yapılacak değişiklik ile sorunun köklü çözümü mevcut iken hükümet, sorunun yasal çözümünü “yabancılar ve uluslararası koruma kanunu” aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Söz konusu yasa taslağının ne zaman TBMM gündemine alınacağı bilinmiyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere ve yazının orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.