CEZASIZLIKLA MÜCADELE OKULU

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, ağır insan hakları ihlallerine karşı alanda çalışan avukatların daha donanımlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilmesine yardımcı olmak amacıyla 22-23-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Cezasızlıkla Mücadele Okulu adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından 2013 yılında oluşturulmuştur. CMG 2013-2016 yılları arasında konuyla ilgili mahkemelerin izlenmesi, dava takipleri, davaların kamuoyuna duyurulması, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Şikâyet Hakkı’nın etkin kullanımı için üçüncü taraf raporlarının hazırlanması, yasal değişiklikler için baskı yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı halen cezasızlık alanında çalışmalar yapan insan hakları örgütleri, baroların insan hakları merkezleri ile bireysel avukatlardan oluşmaktadır.

Cezasızlıkla mücadele eğitimimiz hangi konuları kapsayacak?

Cezasızlıkla mücadele eğitimimiz on bir eğitim modülünden oluşuyor. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Cezasızlık kavramını uluslararası ceza hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinden anlamak
 • Ağır insan hakları ihlalleri kavramı ve uluslararası ceza hukuku ile insancıl hukuku ile ilişkisi
 • Cezasızlık ve devletin genel yükümlülükleri
 • Cezasızlık ve etkili başvuru yolu hakkı
 • Cezasızlık ve ihlal mağdurlarının giderim hakkı
 • Ağır insan hakları ihlallerini soruşturma yükümlülüğü
 • Ağır insan hakları ihlali fail(ler)ini yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü
 • Yargılama ve cezalandırma yükümlülüğüne özgü ceza usul sorunları
 • Hakikat Hakkı
 • Türkiye’nin ceza adaleti sisteminde cezasızlık kültürünü besleyen yapısal sorunları anlamak

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

İnsan hakları alanında çalışan ya da ceza hukuku ağırlıklı çalışmakla birlikte insan hakları hukuku bilgisini geliştirmenin mesleki gelişimine katkısı olacağına inanan asgari iki yıllık avukatlık deneyimine sahip ve halen aktif avukatlık yapan adaylar programa kabul edilecektir.

Cezasızlıkla Mücadele Eğitimi Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 pandemisinin dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 22-23-24 Nisan 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler neler?

 • Katılımcıların seçiminde, yaş, mesleki deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve ülkenin değişik bölgelerinde alanda çalışan avukatların ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir. Özellikle kadınlar, LGBTİ+, çocuklar, Romanlar, engelliler gibi kırılgan gruplarla çalışıyorsanız, lütfen başvurunuzda bunu özellikle belirtiniz.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip, alanda çalışma iradesi, adanmışlık ve istekliliği belirleyici ölçütlerden birisi olacaktır.
 • Katılımcı seçimi yukarıdaki ölçütleri de dikkate alarak ayrımcılık içermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentilerimiz?

 • Cezasızlıkla Mücadele Eğitimimi Programı’nın amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2021’dir. Programa kabul edilen adaylara 20 Nisan tarihinde programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu dolduran ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 25 Nisan 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin ise başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler program sonunda katılım belgelerinin postalanmasını izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Buna karşın katıldıkları eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir. Programa kabul edilen adaylara eğitim programına başlamadan önce tarafımızdan UYAP pdf formatında gönderilecek KVKK uyarınca onay ve eğitim programına düzenli ve aktif katılım taahhüdü belgesini e-imza ile imzalayıp belirtilen e-posta hesabına göndermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.