ÇEVRİM İÇİ PANEL: ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YASASINI ANLAMAK VE İZLEMEK

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YASASINI ANLAMAK VE İZLEMEK
19 Ekim 2020
Saat:17.30

Kolaylaştırıcı: Av. Hülya Dinçer

Konuşmacılar:
Av. Aynur Tuncel Yazgan
Noémi Lévy-Aksu
Av. Hasan Kemal Elban

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı’nın 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da gerçekleştireceği panel; geçtiğimiz aylarda TBMM’de pek çok tartışmayla birlikte kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yasası’nı konu ediyor. Panelde konuşmacılarla birlikte; “Tarihsel gelişimi içinde bekçilik Türkiye toplumunda hangi ihtiyaç içinden çıktı? Bugün hangi toplumsal ihtiyaca karşılık geliyor?”, “Polis ve güvenlik yapılanması içinde bekçiliğin yeri nedir?”, “Güvenlik ve asayiş algısı; polis teşkilatının yapılanması, insan hakları ile ilişkisi ve polis teşkilatı içinde cezasızlık kültürünün kaynakları nelerdir?”,  “İnsan hakları ve güvenlik dengesini doğru kuran bir polis kültürü oluşturulmasının koşulları var mı? Bekçilik bu anlamda nereye oturuyor?”,  “Polisliğe iliştirilmiş olarak tasarlanan bekçilik yasası ile bekçilere verilen yetkilerin içeriği ve yaratacağı olası sorunlar neler olabilir?”, “Tüm bunlar izlenebilir mi? Nasıl?” sorularına yanıt arıyoruz…

Katılmanız dileğiyle..

Toplantı Linki: https://us02web.zoom.us/j/83566800037