İHEA

İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı (İHEA), insan hakları eğitimi (İHE) ile ilgili çalışmalar yürüten, bu konuda paylaşım ve güç birliğini hedefleyen sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin insan hakları merkezlerinden oluşmaktadır. Eylül 2013’ten beri İnsan Hakları Ortak Platformu’nun kolaylaştırıcılığıyla bir araya gelen ağ, insanın değerine ve onuruna saygıyı esas alan toplumsal değişim ve dönüşümde insan hakları eğitiminin önemini kabul eder. Bu çerçevede STÖ’ler, Akademi, Kamu Kurumları ve Uluslararası Kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek; insan hakları eğitimi kaynaklarının erişilebilirliğini güçlendirmek; her alanda ve her düzeydeki İHE faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; bunlara yönelik önerilerde bulunmak ve bu faaliyetleri güçlendirmek; ve İHEA içinde yer alan kuruluşların yapısını, etkisini ve alanını güçlendirmek için çalışmalar yürütür.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.