BM: Su hakkı ve yeterli sağlık koşulları hakkının yasal bağlayıcılığına tarihi kabul

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş  Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin, güvenli içme suyu ve sağlık koşulları hakkını gerekli yaşam standartlarından kabul etme kararını memnuniyetle karşılamaktadır. Aralarında, 160 ülkenin imzaladığı Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin (ICESCR) ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bulunduğu bir takım insan hakları sözleşmelerinde üstü kapalı olarak söz edilen ve uluslararası onay görmeye yaklaşan sağlık koşulları ve güvenli içme suyuna erişim hakkı, yeniden onaylanarak yapılan bu etkili kabul ile yasal bağlayıcılığı olan haklardan oldu.