Bir Katliamın Sorumluları Nasıl Korunur

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Uludere Alt Komisyon Raporu: Bir Katliamın Sorumluları Nasıl Korunur

28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak İli Uludere İlçesi Ortasu Köyü (Roboski) sınır hattında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından sat 21.40 ile 22.24 saatleri arasında 4 kere yapılan hava bombardımanı sonucu çoğu çocuk 34 sivil öldürülmüştür.  Olay duyulur duyulmaz İHD ve Mazlum Der Genel Merkezleri bölge şube yöneticilerini olay yerine göndererek ön incelemelerde bulunmuş, akabinde insan hakları, emek ve meslek örgütleri ile birlikte araştırma ve inceleme yaparak Roboski Katliamı Raporu’nu 3 Ocak 2012 günü kamuoyuna açıklamıştır. Bu raporda da belirtildiği gibi yaşanan bu olay gayet açık bir katliamdır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 9 Ocak 2012 tarihinde alt komisyon kurarak olayla ilgili araştırma ve incelemeye başlamış, raporunu 6 Mart 2013 tarihinde bitirerek oy çokluğu ile onaylamıştır. Raporun sonuç bölümünde olayın kasten yapıldığına yönelik herhangi bir delil elde edilemediği görüş ve kanaatine ulaşıldığı belirtilmiştir.

Açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.