BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNCELİKLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KALDIRILMALIDIR

Devlet Bütün Kurumlarıyla Özel Hayatımızı Gözetliyor!

TBMM gündemine alınan “TCK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” basın özgürlüğünü sağlama iddiası ile Hükümetçe hazırlanmıştır. Kanun tasarısını incelediğimizde, tasarının gerekçesinde istihbari dinleme, izleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili MİT, EGM ve JGK faaliyetlerinin, “hukuka aykırı olarak” ibareleri altında gizlendiği ve bu şekilde özel hayatla ilgili elde edilen verilerin soruşturmalarda kullanılabileceği, bunların aleniyete intikal ettikten sonra yayınlanabileceği anlamı çıkmaktadır. Hükümet özel hayatın gizliliğinin korunması noktasında bir adım daha ileri gitmiş, özel hayatı tamamen korumasız bir noktaya sürüklemiştir. Tasarı bu yönü ile Genel Kurul da düzeltilmelidir.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.