Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri Raporu

Asker Hakları tarafından 2011 Nisan-2012 Nisan tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde askerhaklari.com sitesine gelen başvurulara dayanarak hazırlanan “Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri” başlıklı rapor, bir yıl önce Kıbrıs’ta zorunlu askerliği sırasında gönderildiği diskoda (disiplin koğuşunda) gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden Uğur Kantar’ın ölüm yıldönümü olan 12 Ekim 2012 Cuma günü 11:00-13:00 arasında İstanbul’da Taksim Hill Otel’de düzenlenecek basın toplantısı ve panel ile kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Raporun sunumunun ardından Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde, Kürşat Bumin, Ferhat Kentel ve Zafer Üskül’ün katılımıyla rapor üzerine bir panel gerçekleştirildi.

Bireylerin zorunlu askerlik sırasında maruz kaldıkları kötü muamelelerden, onlara kötü muamelede bulunanlar kadar, bu sorunu görmezden gelerek ve tartışmaktan kaçınarak devam etmesine izin veren siviller de sorumlu. Asker Hakları, bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla sivil bir girişim olarak 2011 yılı Nisan ayı başlarında kuruldu ve http://www.askerhaklari.com/ sitesi üzerinden zorunlu askerlik sırasında kötü muameleye uğrayanlara destek vererek ve yaşanılan kötü muameleleri görünür kılarak bu konuda kamuoyunun farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak için çalıştı.

Askerhaklari.com sitesine gelen başvurulara dayanarak hazırlanan bu rapor, istisnasız toplumun tüm kesimleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri olan bir sorunu görünür kılmak ve zorunlu askerlik yapan bireylere yönelik kötü muamelelerin sonlanmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.Rapor, zorunlu askerliğin sorunlu hallerini mağdurların anlatıları üzerinden dolaysız bir şekilde aktarıyor.

Askerhaklari.com sitesine 2011 Nisan-2012 Nisan tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde zorunlu askerlik sırasında kötü muameleye uğradıkları iddiasıyla 432 başvuru yapıldı. Raporda siteye gelen başvuruların illere, yıllara ve kötü muamele türlerine göre dağılımlarını yansıtan sayısal veriler ve haritalar ve her bir kötü muamele başlığı ile ilgili başvurulardan kısa alıntılara yer veriliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız: http://www.askerhaklari.com/