Ales Bialiastki Derhal Serbest Bırakılsın

Bugün Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun ( FİHD) çağrısıyla burada, Belarus Büyükelçiliği’nin önünde toplandık. Şimdi Türkiye’de olduğu gibi, birçok ülkedeki Belarus Büyükelçilikleri önünde toplanan insan hakları savunucuları, Ales Bialiastki ile dayanışma içinde olduğunu göstermektedir.

FIDH Başkan Yardımcısı ve Belarus İnsan Hakları Merkezi “Viasna”nın Başkanı Ales Bialiastki, “vergi kaçırdığı” gibi keyfi bir gerekçeyle gözaltına alındı ve 4 Ağustos 2011 tarihinden bu yana tutuklu olarak cezaevinde tutuluyordu. Dün, 24 Kasım 2011 günü Ales Bialiastki’nin aynı gerekçeyle mahkûm edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Açıklamanın devamına İnsan Hakları Derneği web sitesinden ulaşabilirsiniz.