AFFI OLMAYAN VAHŞET

İnsan Hakları Derneği, cezaevleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar da ve hazırladığı raporlarda cezaevlerinde, sevklerde, hastane ve mahkemelere gidişlerde ring araçlarında yaşanan kötü muamele, zaman zaman yaşatılan şiddet, havasız kalma, hücreler oluşturulduğu için hareket kısıtlanması yaşanması, kelepçe takılması, uzun yolculuklarda bile bu kelepçelerin çıkarılmaması ve buna bağlı olarak mahpusların bu araçlara binmemek için birçok haklarından vaz geçtiklerine ilişkin dikkat çekmiştir.

Açıklamanın devamına İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.