ADALET İÇİN BURADAYIZ!

ADALET İÇİN BURADAYIZ

ORTAK AÇIKLAMA

03 Temmuz 2020, İstanbul Çağlayan Adliyesi

Üç yıl önce Büyükada’da düzenlenen olağan bir sivil toplum toplantısında insan hakları savunucuları gözaltına alındı. Yıllarını insan haklarını korumaya adamış insan hakları savunucuları gerçeklerden uzak iddialarla gazetelerde ve televizyonlarda hedef gösterildi. Yaratılan bu iklimin gölgesinde hiçbir hukuki gerekçe olmadan tutuklandılar.

Hazırlanan iddianamede akla mantığa aykırı bambaşka suçlamalar yöneltildi. Geçtiğimiz üç yıl boyunca görülen duruşmalarda delilleriyle çürütülen bu iddialar, 27 Kasım 2019 tarihinde yapılan duruşmada sunulan mütalaada yer almaya devam etti. Kanun gereği savcılık makamı adil yargılanmayı sağlamak ve sanıkların haklarının korumakla yükümlüyken, çürütülen iddialara dayanarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcıların görevi sanıkların ne olursa olsun cezalandırılması değil, hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.

Aslında hiç açılmamış olması gereken bu davanın bugün görülecek duruşmasında hukuka uygun şekilde verilebilecek tek karar 11 hak savunucusunun hiçbir istisna olmadan beraat etmesidir.

Mahkemenin, mütalaanın açık ve kabul edilemez hataları olduğunu dikkate alarak bu davada yargılanan tüm insan hakları savunucuları hakkında beraat kararı vermesini bekliyoruz.

 

Civil Rights Defenders, Düşünce Suçu(!)na Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kadın Koalisyonu, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on Turkey, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, SPoD LGBTİ+, TürkiyeAlmanya KültürForumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü, Yurttaşlık Derneği

 

WE ARE HERE FOR JUSTICE

JOINT PRESS STATEMENT

3 July 2020, Çağlayan Courthouse, Istanbul

Three years ago, during a routine civil society workshop in Büyükada island, human rights defenders were detained by police. Human rights defenders who spent many years defending human rights were targeted with baseless allegations and a smear campaign on TV and newspapers. In the shadow of a climate of fear, they were imprisoned without any lawful justification.

The indictment contained a number of absurd allegations. These baseless allegations that were consistently refuted with evidence in the hearings over the past three years were repeated in the prosecutor’s final opinion at the hearing on 27 November 2019. The prosecution, which is responsible by law to ensure the fairness of trials a and the protection of defendants’ rights, have requested instead, convictions for some of the defendants on the basis of disproven allegations. Prosecutors’ obligation is not to have the defendants convicted regardless, but to help reveal the truth.

Today, at the final hearing of this prosecution which should have never been opened, the only fair judgment will be the acquittal of all 11 human rights defenders without exception.

By taking into consideration the explicit and unacceptable flaws in the prosecutor’s opinion, we expect the court to the acquit all human rights defenders on trial in this case.

 

Amnesty International Turkey, Association of Lawyers for Freedom, Association for Monitoring Equal Rights, Citizens’ Assembly Turkey, Civic Space Studies Association, Civil Rights Defenders, Human Rights Association, Human Rights Agenda Association, Human Rights Foundation of Turkey, Initiative for Freedom of Expression, Kaos GL, Media and Law Studies Association, SPoD LGBTI+, Punto24 Association for Independent Journalism, Research Institute on Turkey, The Rights Initiative Association, Truth Justice Memory Center, Turkish-German Forum of Culture, Women’s Coalition