Baskın Oran’ın Tehdit Edilmesi – Basın Açıklaması

Bilim insanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Baskın Oran, TİT (Türk İntikam Tugayı) imzasını kullanan kişilerce tehdit edildi.

TİT, 12 Mayıs 1998 tarihinde, İHD Genel Başkanı Akın Birdal’ı öldürmek isteyenlerce de kullanılan bir imza idi.

Aslında bu tehditle, Baskın Oran’ın şahsında, hepimize Hrant Dink hatırlatılıyor. Onu nasıl öldürmüşlerse, Baskın Oran’ın da, hepimizin de aynı şekilde sırada olduğu açıklanıyor.

Hrant’tan sonra Baskın…

Sorun insan haklarının ve insan hakları savunucularının korunması sorunudur.

Bu bağlamda;

Hükümet başta olmak üzere devletin güvenlik organları, Baskın Oran’ın yaşam hakkını garanti altına almalıdır. Tehditlerin kaynağı ortaya çıkarılmalıdır.

Hukukun üstünlüğü ilkesi; hızlı, sonuç alıcı, adil süreçler, usuller ve mekanizmalarla yaşama geçebilir. Ve ancak o durumda etkin iç hukuk yolundan bahsedilebilir.

İnsan hakları savunucuları olarak bu garantileri görmek istiyoruz.

Hükümetin ve yetkili/görevli devlet organlarının bu tür gelişmelere seyirci kalmamasını talep ediyoruz.

Baskın Oran’a yönelik tehdidi, hepimize ve Türkiye toplumuna, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik tehdit olarak değerlendiriyor ve protesto ediyoruz.

İmzacı Kuruluşlar

Barış Girişimi
Helsinki Yurttaşlar Derneği (www.hyd.org.tr)
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (www.ihad.org.tr)
İnsan Hakları Derneği (www.ihd.org.tr)
İnsan Hakları Gündemi Derneği (www.rightsagenda.org)
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (www.mazlumder.org.tr)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (www.tihv.org.tr)