Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Meclis Onayladı

İnsan hakları örgütlerinden meslek örgütlerine, akademisyenlerden hukukçulara toplumun bir çok kesimlerinden tepki toplayan ve temel hak ve özgürlüklerin önünde bir tehdit oluşturan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu” TBMM tarafından onaylandı.

 

Kanun Hakkında:

Özet: Polisin suçla mücadele ve özellikle suçu önlemedeki etkinliğini artırmak amacıyla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki hükümlerin eksikliklerinin giderilmesi ve suç öncesi alanda yeni yetkilerin tanzim edilmesi amacıyla polisin kişileri ve araçları durdurması ve kimlik sorması ile ilgili yeni bir madde ihdas edilmekte ve önleme araması, zor ve silah kullanma ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

 

Görüşüldüğü Komisyon: TBMM Adalet Komisyonu

 

Komisyona Geliş Tarihi: 24. 05 2007

 

Son Durum: Yasalaştı

 

Tam Metin: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5681.html

Yasa Önerisi İle İlgili Basında Çıkan Kimi Haber ve Yorumlar       

 

– Bianet
http://www.bianet.org/2007/05/28/96734.htm

 

– Hürriyet
http://www.hurriyet.com.tr/ucuncusayfa/6582505.asp?gid=0

 

– NTVMSNBC
http://www.ntv.com.tr/news/409248.asp

 

– Polis-Haber
http://www.polis-haber.com/article_view.php?aid=9992

 

– Radikal
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=222543&tarih=29/05/2007

 

– Sabah
http://www.sabah.com.tr/haber,AC307BF200A44463AD2C97F7BCFE0EF7.html

 

– Sabah-Yorum
http://www.sabah.com.tr/haber,31B611BD42E047EBA9E4C1B72322B89C.html

 

– Show TV
http://www.showtvnet.com/haber/guncel/25052007/polis_yetki.shtml

 

– Vatan

http://www4.gazetevatan.com/haberdetay.asp?tarih=25.05.2007&Newsid=120886&Categoryid=1

 

– Yeni Þafak
http://www.yenisafak.com.tr/gundem/?t=25.05.2007&q=1&c=1&i=47189

 

– Zaman
http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=544891

 

Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Açıklamaları

 

– KESK ( 28 .05. 2007)
Http://www.kesk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=1

Ankara Barosu (29. 05.2007)
http://www.ankarabarosu.org.tr/Pg_html.aspx?Table=Duyuru&DataField=detailhtml&DataID=1465

-Türkiye İnsan Hakları Vakfı ( 30 .05.2007)
http://www.tihv.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1282&Itemid=31

 

– İnsan Hakları Derneği ( 05.06.2007)
http://www.ihd.org.tr/