110 Milletvekili Aranıyor!!!

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

İPTAL DAVASININ KONUSU:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca 02.06.2007 tarihinde kabul edilen  Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Yaşama Hakkını,  Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü Hakkını,Konut Dokunulmazlığı Hakkını, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkını, Örgütlenme Özgürlüğü Hakkını İhlâl Ettiği gerekçesiyle İptali istemi.

 

(Kanun metni http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5681.html  adresinden bulunabilir.)

 

İPTAL DAVASININ GEREKÇESİ:

 

– KESK
Http://www.kesk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=1

Ankara Barosu
http://www.ankarabarosu.org.tr/Pg_html.aspx?Table=Duyuru&DataField=detailhtml&DataID=1465

-Türkiye İnsan Hakları Vakfı
http://www.tihv.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1282&Itemid=31

 

– İnsan Hakları Derneği
http://www.ihd.org.tr/
İPTAL DAVASINI AÇAN:

 

Yaşama Hakkına,  Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü Hakkına,Konut Dokunulmazlığı Hakkına, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkına, Örgütlenme Özgürlüğü Hakkına sahip çıkan 110 Milletvekili
1-
2-
109-
110-

 

İMZALIYORUM! (sadece milletvekilleri için)

 

İletişim için tıklayınız