Jonathan Sugden Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye masası sorumlusu Jonathan Sugden bugün Bingöl’de Karlıova Jandarma Komutanlığı’ndan görüşme talebinde bulunmasının ardından gözaltına alınmış ve akşam Malatya üzerinden İstanbul’a gönderilerek sınır dışı edileceği kendisine tebliğ edilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü dünyanın en saygın insan hakları örgütlerinden biridir ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde çok önemli katkıları bulunan bir hükümet dışı örgüttür.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye masası sorumlusu Jonathan Sugden bugün Bingöl’de Karlıova Jandarma Komutanlığı’ndan görüşme talebinde bulunmasının ardından gözaltına alınmış ve akşam Malatya üzerinden İstanbul’a gönderilerek sınır dışı edileceği kendisine tebliğ edilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü dünyanın en saygın insan hakları örgütlerinden biridir ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde çok önemli katkıları bulunan bir hükümet dışı örgüttür.

Jonathan Sugden, yıllardır üstlendiği izleme sorumluluğu nedeniyle yirmi yıla yakın bir zamandır Türkiye’ye gelmekte ve insan hakları alanında çeşitli araştırmalar yapmakta ve hükümet ve hükümet dışı kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunan saygın bir insan hakları savunucusudur. Ayrıca kendisi Türk hükümetleri tarafından da Türkiye’ye davet edilmiş ve görüşlerine başvurulmuştur. Jonathan Sugden’ın gözaltına alınmasının ardından İnsan Hakları Ortak Platformu Dönem Başkanı ve İHD Genel Başkanı Sayın Yusuf Alataş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ile temasta bulunmuştur. Sayın Başbakan Yardımcısının gösterdiği olumlu tavra karşın Jonathan Sugden Bingöl’den polis gözetiminde çıkarılmış ve İstanbul’a gönderilmek üzere Malatya’ya götürülmüştür.

19 Ekim 2004 tarihinde, İnsan Hakları savunucusu BM Özel Raportörü Hina Jilani’nin Türkiye ziyareti sırasında İçişleri Bakanı sayın Abdülkadir Aksu tarafından imzalanarak bütün valilik ve kaymakamlıklara gönderilen ve AB İnsan Hakları Savunucuları Rehberinin ülkemizce benimsediğini ifade eden genelge çerçevesinde Jonathan Sugden’ın derhal serbest bırakılmasını ve sınır dışı edilme kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Hükümet, Ekim 2004’de yayınladığı genelgede “Hükümetin ve İçişleri bakanlığı’nın insan hakları savunucuları konusunda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından geliştirilen düşünce ve yaklaşımların paylaşıldığını belirtmektedir. Bu çerçevede, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesinin bütününü ve özellikle de 12 ve 13. maddelerini yeniden hatırlatmak isteriz: Madde 12: (…). Bu bakımdan, herkes, bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte, barışçı yollarla, insan haklarının ve temel özgürlüklerin ihlaline neden olan, ve devletin ihmali olan durumlar da dahil olmak üzere, devlete isnat edilebilen etkinlik ve eylemlerle birlikte başka grup ve bireylerce işlenmiş insan hakları ve temel özgürlüklerin kullanılmasıyla ilgili şiddet eylemlerine karşı tepki gösterdiğinde, ulusal yasalarca etkin biçimde korunmaya hakkı vardır. Madde 13: Herkesin, bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte, bu bildirgenin 3. Maddesine uygun olarak, barışçı yollarla, salt insan haklarını ve temel özgürlükleri koruma ve geliştirme amacıyla kaynakları isteme, alma ve kullanma hakkı vardır. Hükümeti insan hakları savunucularının korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı ayrımsız olarak uygulamaya ve insan hakları savunucularına saygılı olmaya davet ediyoruz.

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsan Hakları Derneği

MAZLUMDER

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Þubesi