23 Ekim-6 Kasım 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Toplantı ve Gösterilerde Yaşanan Hak İhlalleri

12 Eylül 2012 gününden itibaren süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi yapan mahpuslara destek vermek ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hemen hemen her gün çok sayıda toplantı ve gösteri yapılmaktadır. Siyasal iktidar mahpusların meşru ve haklı taleplerini değerlendirip çözüm üretmesi gerekirken, bu konuyu kamuoyu gündeminde tutmak isteyen göstericilere sık sık müdahale etmekte ve ağır bir insan hakları ihlali tablosunun oluşmasına sebep olmaktadır. Siyasal iktidarın bu otoriter tutumu sorunların daha da büyümesine sebep olmaktadır.

İHD, bu konuyla ilgili sadece 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında yaşanan toplantı ve gösteri hakkı ihlali hakkında özel bir rapor hazırlamış ve kamuoyunun bilgisine sunmuştur.

Rapora İHD’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.