İHD’nin 28. Kuruluş Yıldönümünde Türkiye’de İnsan Hakları

İHD, 17 Temmuz 1986 tarihinde 98 insan hakları savunucusu tarafından Türkiye’de darbe sonrası devam eden sıkıyönetim koşullarında kuruldu. İHD’nin tek ve belirli amacı “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktı.

Açıklamanın devamına buradan ulaşabilirsiniz.