2013 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu Üzerine Değerlendirmeler

2013 yılı Türkiye ihlal raporunu değerlendirdiğimizde, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yönden çözümü noktasında yaşanan gelişmelerin etkisini görmekle birlikte Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanan olaylarda hükümetin giderek otoriterleştiğini, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sırasında ise devletin şeffaf ve hesap verebilen bir devlet olmadığını, yargının siyasal iktidarın yanı sıra çeşitli güç odaklarının elinde bir baskı mekanizması gibi kullanıldığına tanıklık ettik. Denilebilir ki, 2013 yılında Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünde barış ve çözüm sürecini, Gezi Parkı direnişini, otoriterlik sorununu ve paralel devlet tartışmalarını yaşadık.

Değerlendirmelerin devamına buradan ulaşabilirsiniz.