2010 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

KOPENHAG KRİTERLERİNDEN ANKARA KRİTERLERİNE GERİLEYİŞ
“POLİS DEVLETİ”

 

 

1999 – 2010 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

2010 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU

2010 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

2010 yılında çeşitli hak başlıklarında yaşanan ihlal iddialarını değerlendirdiğimizde; bu ihlallerin 2009 yılından pek farklı olmadığını, ihlallerin “demokrasi” söyleminin en çok konuşulduğu yılda bile devam ettiğini, sistemin giderek otoriterleştiğini, yargı baskısının özel yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri eliyle giderek arttığını, Kürt sorununda izlenen tasfiye politikalarının ihlalleri artırdığını, işkence ve kötü muamelenin devam ettiğini, gösteri hakkına ağır müdahaleler yapıldığını, ifade özgürlüğünün tanınmayarak sıklıkla cezalandırıldığını, mahpus haklarının en kötü düzeyine ulaşarak “Polis Devleti” pratiklerinin sergilendiğini üzülerek ifade etmek durumundayız.

(Haberin devamına ve rapor ve bilonçolara İHD’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.)