12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu (Kısa Rapor)

I. GİRİŞ

İnsan Hakları Derneği, kurulduğu 1986 yılından beri Türkiye’de gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçimlerini, yerel yönetim seçimlerini ve halk oylamalarını gözlemleyerek sonuçları hakkında açıklamalar yapan, raporlar yayımlayan, bu hususlarda Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Departmanı ile görüş alışverişinde bulunan, devletten, hükümetten ve siyasi partilerden bağımsız gönüllü bir sivil insan hakları örgütüdür.

Seçimleri izleyip, gözlem yapma amacımız seçimlerin siyaset yapma hakkı ve seçimlere katılma hakkı bakımından gerçekleşip gerçekleşmediğini, dezavantajlı grupların seçimlere katılımının sağlanıp sağlanmadığını, seçimlerin adil bir ortamda olup-olmadığını ve sandık güvenliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek ve kamuoyuna açıklamaktır.

Hazırlamış olduğumuz bu rapor 12 Haziran 2011 günü yapılan seçimlerin gözlemi ile ilgili olup, seçim takviminin başladığı 14 Marttan seçimin yapıldığı 12 Hazirana kadar geçen 3 aylık süreyle ilgili “Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Hakkı”, “İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü”, “Yaşam Hakkı”, “Vücut Dokunulmazlığının Korunması Hakkı” gibi temel haklar konusunda kampanya süresince yaşanan ihlaller, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan “Seçme ve Seçilme Hakkı” ihlalleri, “Seçimin Finansmanı”, “Seçimlerde Seçim Kampanyaları Ve Medyanın Tutumu”, “kadın erkek eşitliği”, “seçim idaresinden kaynaklanan ihlaller ve “YSK’nın Tutumu” gibi konularda değerlendirme raporumuz daha sonra hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır.

Bu raporumuz özet mahiyette olup, ayrıca şube raporları tanzim edilip rapor ekine konulacak ve kamuoyuna sunulacaktır.

 

Rapora İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.