Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • Ortak Açıklama: Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir!
  Günümüzde bir devletin varlığının ve meşruiyetinin vazgeçilmez gerekçesi, bir hukuka sahip olmasının yanı sıra en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korunmasını ayrım gözetmeksizin herkes için güvence altına alması ve adaleti tesis etmesidir. Hrant Dink Vakfı kurucularının, hukukçularının ve tüm çalışanlarının can güvenliklerine yöneltilen tehditler ve nefret söylemleri ivedilikle ve […]
 • Ortak Açıklama: Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir!
  Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir! 30 Mayıs 2020 Hrant Dink Vakfı’na, Rakel Dink’e ve avukatlarına yapılan ölüm tehdidi, bazı kendini bilmez kişilerce gerçekleştirilmiş münferit bir olay değildir. Bu tehdit, yaratılan siyasi ve hukuki iklimden beslenen, ondan güç alan bir zihniyetin ürünüdür. Bu tehdidi yapanları cesaretlendiren, yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünmeleridir […]
 • BM Özel Raportörü C. Voule: Covid-19 Tedbirlerinin İnsan Hakları Yükümlülükleriyle Uyumluluğu için 10 Temel Prensip
  Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Clément Voule, COVID-19 salgınının dünyanın her yerinde insan haklarına yönelik eşi benzeri görülmemiş zorluklar çıkarmakta olduğunu belirtirken, Devletlerin salgınla mücadelede aldıkları tedbirlerin insan hakları yükümlülükleri ile uyumlu olması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, COVID-19 kısıtlamalarının toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini askıya almaması gerektiğinin altını […]
 • Ortak Açıklama: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Hakkında
  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Hakkında Covid-19 küresel salgın tehdidinin yarattığı zorunluluk öne sürülerek apar topar Meclis’ten geçirilen, kamuoyunda “af yasası” olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Anayasa’ya ve insan haklarına aykırı içeriği […]
 • Ortak Açıklama: 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
  3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Ortak Açıklama Hükümetler, Covid-19’un yaygınlaşmasını ve insan yaşamını tehdit eden etkilerini azaltmak için mücadele ederlerken, bir dizi olağanüstü tedbirlere başvururlarken, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine de bağlı kalmak zorundadırlar. Bir ülkede temel insan hak ve özgürlüklerinin vazgeçilmez unsurlarından biri, bilgiye erişime […]
 • Ortak Açıklama: LGBTİ+’lara Karşı Nefret Söylemini Eleştiren Örgütlere Yönelik Hedef Gösterme ve Soruşturmalar Son Bulmalı
  Dünyanın ve Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği ve her gün binlerce kişinin hayatını yitirdiği olağandışı günler yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde, toplumsal fayda sağlamanın kapsayıcılığı açısından insan haklarına, hak savunucularının çalışmalarına ve varoluşlarına saygı her zamankinden daha fazla önem taşıyor.
 • BM Engelli Hakları Özel Raportörü ve Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 Salgını Sırasında Engelliliğin Gözetilmesi Bilgi Notu
  Covid-19 (Kovid-19) pandemisinin kontrol altına alınabilmesi için birçok uluslararası kurum ve Devlet, çeşitli önlemler uygulamakta. Engelliler gibi bazı topluluklar ise Kovid-19’dan daha da fazla etkilenebilirler. Özellikle de pandemiyle mücadelede insan hakları temelli yaklaşımın gözetilmemesi, hak ihlallerine yol açabilir. İlgili paydaşların uygun şekilde hareket etmesi ve koruyucu tedbir alması, bu etki […]
 • Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair Açıklama
  BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin Covid-19'a dair açıklamasını Türkçe'ye çevirdik. Komite, salgınla mücadelede alınan önlemlerin kimseyi geride bırakmaması gerektiğini hatırlatırken, Taraf Devletler'e bir dizi tavsiyede bulunuyor.
 • Covid-19 Tedbirlerinde Engelliliği Kapsayıcı Sosyal Koruma Bilgi Notu
  ILO, UNICEF, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Ortaklığı (UNPRPD), International Disability Alliance (IDA), BM Engelli Hakları Özel Raportörü’nün işbirliğinde yayımlanan “Covid-19 (Kovid-19) Tedbirlerinde Engelliliği Kapsayıcı Sosyal Koruma” bilgi notunun gayrı resmi çevirisi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yapılmıştır. Covid-19 pandemisi ve pandeminin sosyo-ekonomik sonuçları, halihazırda yaşanan eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Engelli hakları […]
 • Korona Günlerinde de Ayrımcılık Konferansı: BM Engelli Hakları Özel Raportörü Oturumu
  Risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimlerinin konuşulduğu ve tartışıldığı konferansta; 29 Nisan Çarşamba günü saat 14:30'da Feray Salman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumun konuğu BM Engelli Hakları Özel Raportörü Catalina Devandas Aguilar.