Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • Podcast: Yasaksız Meydan 31 – ” Gezi itirazların toplamıdır”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da bu hafta Avukat Akçay Taşçı, Gezi Parkı protestolarını ve Gezi Davası’nı anlatıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da Avukat Akçay Taşçı, Zeynep Duygu Ağbayır’a Gezi Parkı protestolarını ve Gezi Davası’nı anlatıyor. Protestoların […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 30 – “Nedir bu öğrencilerin çektiği?”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da Zeynep Duygu Ağbayır’ın bu haftaki konuğu; Sivil Alan Araştırmaları Derneği Direktörü Berna Akkızal, kampüslerdeki barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımı ve hakkın cezalandırılmasını anlatıyor. “2021 yılında yayınladığımız sivil alan olarak kampüsler Türkiye’de üniversitelerde 3 temel hak ve özgürlükler […]
 • Alt Hibe Programı Başvuruları Açıldı!
  Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesinin temel amacı; baroların, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve avukatların uzun vadede dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar ve imtiyazlı grupların dışında kalan herkes) adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik alanda yaşadığı problemlere çözüm üretme konusunda işbirliklerini arttırmaktır. Hukuki Destek Alt Hibe Programı; […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 29 – “Yasak yok istisna var”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’ın bu bölümünde Zeynep Duygu Ağbayır’ın konuğu Recep İhsan Eliaçık; ilki 2011 yılında kurulan Yeryüzü Sofrası’nın nasıl ve niçin kurulduğunu, 2019 yılında gerçekleşen polis müdahalesi ile birlikte anlatıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 28 – “Orantısız güç kullanımı gücünü cezasızlıktan alıyor”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’ın bu bölümünde Zeynep Duygu Ağbayır’ın konuğu Avukat İdil Mahmutoğlu; Adana’da Furkan Vakfı tarafından düzenlenen gösteriye karşı polisin sert müdahalesinin ardından, barışçıl toplantı ve gösterilere müdahalelerde orantısız güç kullanımını ulusal ve uluslararası içtihatlara göre değerlendirdi. Eşit Haklar İçin İzleme […]
 • İNSAN HAKLARI TEMELLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK!
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD),“Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 19-20 Mart tarihlerinde Antalya’da insan hakları alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle, ilk defa düzenlenen İnsan Hakları Temelli Mülakat Teknikleri Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Hak temelli çalışan hukukçu ve STÖ temsilcilerinin hak ihlali başvurularında güçlenmesi amacıyla görüşme öncesinde nasıl […]
 • KARAR ANALİZ ATÖLYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK!
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD),“Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 19-20 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da baroların ilgili komisyonları ile avukatlara yönelik “Karar Analiz Atölyesi”nin ikincisini düzenledik. Karar Analiz Atölyesi ile baroların ve avukatların, dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar vb.) adalete erişiminin güçlenmesi için etkili başvuru ve savunuculuk yapabilmesine katkı […]
 • İZMİR TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI!
  2010 yılından beri, herkesin insan haklarına eşit erişimi için İstanbul merkezli yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren İzmir’den de sürdüreceğiz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 • İZMİR TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILIYOR!
  2010 yılından beri, herkesin insan haklarına eşit erişimi için İstanbul merkezli yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren İzmir’den de sürdüreceğiz. Temsilciliğimizin açılışında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 • Irkçı Saldırılar ve Nefret Suçları Özel Bülteni 2021
  2021 yılında başta Kürtler ve Suriyeliler olmak üzere, farklı etnik köken ve inanca sahip gruplara yönelik ırkçı söylemler, uygulamalar ve saldırılarda çarpıcı bir artış gözlemlenmiştir. Bahse konu saldırılar; kişilerin evlerinin işaretlenmesi, mal, hane ve işyerlerine zarar verilmesi hatta vücut bütünlüğünü ve yaşam hakkını tehdit edecek saldırılara varacak kadar çeşitlilik arz […]