Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • BM Özel Raportörü C. Devandas Aguilar: ““Engelliler, kendilerini terk edilmiş hissediyor. “
  İlave finansal yardımlara erişim, engelli kişilerin ve ailelerinin daha fazla kırılganlığa veya yoksulluğa düşme riskini azaltmak için hayati önem taşıyor.
 • BM Özel Raportörü E. Tendayi Achiume: “COVİD-19 ile mücadele, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına alan açmamalı.”
  COVİD-19 salgınına karşı verilen damgalayıcı, dışlayıcı ve belirli bir grubu şiddete açık hale getirecek siyasi yanıtlar; gayriahlakidir; mazur görülemez ve devletlerin yerine getirmesi gereken uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmaz.
 • BM Özel Raportörü Leilani Farha: “Barınma hakkı, COVİD-19 ile mücadelede en önemli konu.”
  Yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için insanların evlerinde kalmasına güvenen dünya çapındaki tüm hükümetlerin, insanların evsiz duruma düşmesini engellemek ve evsizler için yeterli sayıda konuta erişim imkânı sağlamak için acil önlemler almaları gerekiyor.
 • Eşitlik Forumu: Eşitlik Mücadelesi Sürüyor!
  80'in üzerinde hak temelli sivil toplum örgütü bileşeni bulunan Eşitlik Forumu, "Haklar Eşittir Eşitlik Haktır" sloganıyla yola çıktığı kampanyasında insanlık tarihi kadar eski eşitlik mücadelesi üzerine bir video ve sosyal medya çalışması gerçekleştirdi.
 • İHOP Ortak Açıklaması
  Bir halk sağlığı sorunu olarak Corona Virüs Salgını (COVID-19) ile mücadele ettiğimiz bir ortamda, sesini en az duyduğumuz, erişimimizin en az olduğu tüm kapalı kurumlar, özel bir çalışma alanı olarak karşımızda durmaktadır. Hapishanelerde kalacak olan her insanın sağlık bakımı ve sağlıklı koşullara sahip olma hakkının tesisi ve toplumu sürekli olarak bilgilendirecek şeffaf bir yönetim anlayışının […]
 • Duyuru: Bir süreliğine ofiste yokuz!
  Ofiste yokuz! Korona virüs salgını önlemleri kapsamında, 17.03.2020’den itibaren uzaktan çalışmaya başladık. Web sitemizde yer alan iletişim numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. İletişim
 • Eşitlik Forumu: İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası Grafik Tasarım Yarışması
  “Haklar Eşittir Eşitlik Haktır” Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında yürütülen İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya projesi, hak temelli bir eşitlik anlayışının toplum tarafından içselleştirilmesini amaçlıyor. Sanatsal üretim, gücünü diğer ifade biçimlerinden farklı olarak sınırsız bir ifade olanağı […]
 • Ortak Açıklama: ODTÜ Onur Yürüyüşü Davası – LGBTİ+ Hak Savunucuları Yargılanamaz!
  12 Mart 2020 tarihinde Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Davası’nın adil yargılanma ilkesi kapsamında gerçekleşmesini ve hak savunucularının derhal beraat etmelerini, kötü muamele ve işkence uygulayan görevlilerin ise soruşturulmasını talep ediyoruz.
 • STÖ ve Hukukçularla Ayrımcılığa Karşı İhtiyaç Analizi Toplantısı Gerçekleştirildi.
  Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe programı kapsamında Hrant Dink Vakfı tarafından desteklenen; TOHAV ile birlikte yürüttüğümüz Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi çalışması ilk toplantısı, "Ayrımcılığa Karşı" STÖ ve Hukukçular ağı ihtiyaç analizi gündemi ile 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti.
 • Ortak Açıklama: Savaş Bir Çözüm Değildir!
  Devletlerin yükümlülüklerinin sınır kapılarında bitmediğini hatırlatıyor ve Türkiye de dâhil olmak üzere tüm AB ülkelerinin imzaladığı “Geri Kabul Anlaşmaları"nın ardına sığınan devletleri, insan onuruna saygılı, hak ve özgürlükleri koruyan bir politika benimsemeye davet ediyor; geriye dönülmesi zor ve çok acılı bir sürece doğru sürüklenebileceğimiz konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.