Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

 • Yeni Yayın: Zihinsel Engelli Kız Çocuklarına Karşı Cinsel Şiddet İddialarını Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
  Toplumsal cinsiyet ve engellilik çerçevesinde engelli kadın ve kız çocuklarının karşılaştıkları hak ihlallerinin tespit edilememesi ve dile getirilememesinin yanında adalete erişimin önündeki engeller (idari ve adli süreçlere erişimin önündeki yapısal engeller, uygun bilgiye erişim ve temel haklardan eşit ve tam olarak yararlanmanın önündeki engeller vb.) özellikle cinsel istismar faillerinin cezasız […]
 • Ortak Açıklama; Sezgin Tanrıkulu Yalnız Değildir!
  BASINA VE KAMUOYUNA Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir! 11 Eylül 2023 Diyarbakır milletvekili sayın Sezgin Tanrıkulu’nu, bir insan hakları savunucusu, bir avukat ve sivil toplum temsilcisi olarak tanır ve biliriz. Bizler Sivil Toplum kuruluşları olarak bu nitelikleri ile milletvekili olmasını ve milletvekili olduğu dönemde yaptığı bazı çalışmaları bir “insan hakları savunucusunun” […]
 • Yeni yayınımız; Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Kitabı
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen STÖ’lerin dezavantajlı grupların adalete erişiminin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rollerinin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması için diğer paydaşlarla ilişki ve işbirliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. 22-23 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası Adalete Erişim Konferansı, farklı gruplar bakımından bariyerleri konuşmak, farklı ülkelerdeki […]
 • Webinar; Zihinsel Engelli Kız Çocuklarına Karşı Cinsel Şiddet İddialarını Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
  İsveç Başkonsolosluğu desteğinde “Erişilemeyene Erişmek” Projesi’yle de çoklu ve kesişimsel ayrımcılık riski altında bulunan engelli kadın ve kız çocuklarının adalete erişiminlerinin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Webinarda, proje kapsamında Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Dr.Öğr.Üyesi Ömer E. Egeliği tarafından hazırlanan “Zihinsel Engelli Kız Çocuklarına Karşı Cinsel Şiddet İddialarını Etkili Soruşturma Yükümlülüğü” raporunu değerlendireceğiz. Raporun amacı, Türkiye’deki […]
 • İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi Projesi Alt Hibe Programı
  Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında desteklenen “İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi” projesinin alt hibe programı başlamıştır. Program […]
 • Ekip Arkadaşı Arıyoruz
  2010’da kurulan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Türkiye’de insan hakları ve temel özgürlüklerin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek faaliyetleri yürütmektedir. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Ocak 2023’te Avrupa Birliği’nin desteği ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) ile işbirliği içinde […]
 • Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı Bağımsız Değerlendirici İlanı
  Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” Projesi Konu: “Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı” Bağımsız Değerlendirici İlanı Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC), AB tarafından finanse edilen, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumu desteklenmesine […]
 • AKBELEN ORMANINA SALDIRI İNSAN HAKLARINA SALDIRIDIR!
  İnsan Hakları Ortak Platformu Basın Açıklaması Muğla’nın Milas ilçesi Yeniköy Termik Santrali’nin bulunduğu İkizköy’ün eski yerleşkesi olan Işıkdere mevkiinde bulunan Akbelen ormanlarında ağaç kesimi yapılması planlanıyor. Bu plan bölgeye yakın linyit sahasını genişletmek için hayata geçirilecek. Bu plan gerçekleşirse önce 740 dönümlük bir ormanlık alan yok edilecek, sonrasında da 3000 […]
 • Ayrımcılığa Karşı Hibe Türkiye’de Ayrımcılığa Karşı Hak Temelli Çalışan Örgütler için Teklif Çağrısı
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC) tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen; demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesi kapsamında “Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı” başlamıştır. […]
 • Bağımsız Değerlendirici Çağrısı
  “İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi Projesi” dahilinde verilecek alt-hibeler için Bağımsız Değerlendirici Çağrısı Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı […]