Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

 • Eşitlik İzleme Merkezi Faaliyet Raporu 2023 Yayında!
  Eşitlik İzleme Merkezi Faaliyet Raporu 2023 Yayında! Eşitlik İzleme Merkezi (EİM), Türkiye’de ayrımcılığa uğrayan kişi ve grupların adalete erişiminin güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları, meslek örgütleri, akademik kurumlar ve araştırmacıların bir arada çalışmasına fırsat oluşturmak üzere 2022 yılında kuruldu. Merkez, Eşit […] Eşitlik İzleme Merkezi Faaliyet […]
 • Başlıksız
  BM Engelli Hakları  Komitesi 2013 yılında aldığı kararla  zihinsel engellilerin oy hakkına ilişkin olarak  “Sözleşme’nin 29. maddesi, taraf Devletlerin, engellilerin, oy kullanma haklarının güvence altına alınması da dahil olmak üzere, diğer bireylerle eşit bir şekilde siyasi ve kamusal yaşama etkin ve tam olarak katılabilmelerini sağlamalarını gerektirdiğini hatırlatır. Madde 29, herhangi […] yazısı ilk önce Eşit […]
 • Kurumsal Irkçılıkla Mücadele
  Kurumsal ırkçılık, bireysel kasıttan ziyade gelenek ve rutinden kaynaklanan ırkçılıktır. Kuruluşların iş yapma biçimleriyle, günlük iş ve işlemleriyle, kültürleriyle ve değerleriyle iç içe geçtiği -ki bu durum onların önceliklerini ve işleyişlerini şekillendirmektedir- için ilk bakışta hemen görülemez. Kurumsal ırkçılık, eşitsizliğin temel itici güçlerinden birisidir; ifşa ve imha edilmesi gereken bir […] Kurumsal Irkçılıkla Mücadele yazısı […]
 • Nefret Söylemini Durdurmak İçin #HareketeGeç
  31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde  Yönelik Kampanya Klavuzu Kampanya Neyi ve Kimleri Hedefliyor: Türkiye’de son on yılda yapılan seçimlerde -giderek artan bir biçimde- dezavantajlı ve azınlık gruplara yönelik nefreti, ayrımcılığı, düşmanlığı kışkırtan seçim kampanyalarının yürütülmekte olduğunu görüyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde de […] Nefret Söylemini Durdurmak İçin […]
 • Yeni Yayın: Belediyeler İçin Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle (ÇYEZE) İlgili Veri Toplama Rehberi Hazırlandı
  Erken ve zorla evlilikler; toplumsal farkındalığın geliştirilmesinden, yerel ve merkezi    düzeyde ayrıştırılmış verilerin toplanmasına ve yasal güvencelerin sağlanmasına kadar birçok farklı alanı kapsayan bütüncül, insan hakları yaklaşımına dayanan politikaların oluşturulması ile önlenebilir. Bu nedenle ÇYEZE’ye karşı mücadelede çok sayıda paydaşın birlikte ve etkili bir mücadele yürütmesi gereklidir. Proje kapsamında, […] Yeni Yayın: Belediyeler İçin […]
 • Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk İzlem Merkezleri Hakkındaki Kararının Analizi Yayında!
  Kamu Denetçiliği Kurumu, 16.06.2023 tarihinde Çocuk İzlem Merkezlerine (ÇİM) yönelik önemli bir tavsiye kararı vermiştir. Başvurucu, cinsel istismar suçuna maruz kalma şüphesi ile ilgili işlemler nedeniyle ÇİM’lere getirilen çocukların, günlük beslenme ve giysi ihtiyaçlarının karşılanması için her bir merkeze ödenek tahsis edilmesi gerektiğini, 7/24 esasıyla çalışan ÇİM’lerin çoğunun il merkezlerinde […] Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk […]
 • Sorumluluğa Çağrı
  Sorumluluğa Çağrı Depreme karşı dayanıklı bir toplum yaratılması hukukun üstünlüğü ve insan hakları standartlarına bağlılıkla yakından ilgilidir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, BM Medeni ve Siyasal Haklar ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmelerinin ve Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi’nin tarafıdır. Bu sözleşmeler birer kağıt parçası değildir. Bu sözleşmeler, bir […] Sorumluluğa Çağrı yazısı ilk […]
 • TİHEK ve KDK Stratejik ve Etkili Başvuru Çalıştayı
  TİHEK ve KDK Stratejik ve Etkili Başvuru Çalıştayı Avrupa Birliği 2023 Türkiye Raporu’nun en temel bulgusu “Türkiye’deki demokratik gerilemenin devam etmesi ve demokratik kurumların işleyişindeki ciddi eksikliklerdi”. EİM olarak faaliyete başladığımız 2022 yılından bu yana Türkiye’de insan haklarının gelişmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede etkili rol oynaması beklenen Türkiye İnsan Hakları ve […] TİHEK ve KDK Stratejik […]
 • Ulusal Eşitlik Kurumlarının Irkçılık İddialarını İncelemekteki Yükümlülükleri
  Saab Cafe, 2019 yılında Ankara Çankaya’da Türkiye’deki ilk Somali restoranı olarak açıldı. Restoranın ortaklarından biri olan Somali uyruklu M.I.A, 2012 yılında üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelmiş, iki ayrı üniversitede okumuş, ilkinden 2017 yılında ikinci üniversiteden de 2021 yılında mezun olmuştur. Altıdan fazla Türkçe makalesi olan ‘İlahiyatçılık ve Din Görevliliği Meslek Ahlakı’ […] Ulusal Eşitlik Kurumlarının Irkçılık […]
 • Karar Analiz Dizisi 1 – TİHEK Gülşen Kararı
  ESHİD olarak yayınladığımız karar analizleri ile ulusal insan hakları mekanizmalarca alınan kararların evrensel insan hakları normlarına uygunluğunu ve ihlal başvuruları için etkili soruşturma yükümlülüğünün ne derece yerine getirildiğinin hukuki analizini yapmaya çalışıyoruz. Analizler aynı zamanda TİHEK için  bir değerlendirme  aracı olarak kullanılabilir. Karar Analiz Dizisi’nin ilkinde; 2022 yılında sanatçı Gülşen […] Karar Analiz Dizisi 1 […]