Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • Erişilemeyene Erişmek: Engelli Kadın ve Kız Çocuklarının Adalete Erişimi
  Adli yardım ve yargı mekanizmalarına erişimin olmaması veya şikayetlerine yanıt alma olasılığının düşük olduğu gerçeği suçluları cesaretlendirmektedir. Engelli kadın ve kız çocukları açısından bu durumun hak ihlallerine karşı savunmasızlığı artırdığını unutmamak gerekir. Engelli kadınlar ve kız çocukları hem cinsiyet hem de engellilik temelinde karşılaştıkları ayrımcı tutum ve önyargılar nedeniyle toplumsal […]
 • İHOP Ortak Açıklama
  Zaho Katliamını Kınıyor Sorumluların Açığa Çıkarılmasını İstiyoruz! 20 Temmuz 2022 tarihinde, Irak Federe Kürdistan Kürdistan Bölgesi sınırları içindeki Dohuk ilinin Zaho ilçesinde gerçekleşen ölümcül topçu ateşi sonucunda 2’si çocuk 9 sivil kişi hayatını yitirmiş, en az 22 sivil kişi ise yaralanmıştı. Olaydan ötürü çok üzgünüz ve kayıpları saygıyla anarak yaralananlara […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 36 – Barışçıl toplantı ve gösteriler için 4 yılda en az 1088 yasak!
    Eşit Haklar İzleme Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olan Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever, “Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Bakımından İdari Yargının Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Niteliği: Yasaklama Kararlarında İptal Davaları ve Kötü Muamelede Tam Yargı Davaları Açısından Bir İnceleme” başlıklı raporunu anlatıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği […]
 • Roman Hakları Çalıştayı
  Günümüz dünyasında insan haklarına erişimi son derece sınırlı olan gruplardan birisi de Romanlardır. Romanların insan haklarına eşit erişimini sağlamak üzere birçok ülkede geçici özel önlemler içeren stratejiler ve eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de de 2016- 2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) hazırlanmıştır. Strateji Planı çerçevesinde, 1. […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 35 – “Fetihtepeliler anlatıyor: Rant değil hukuksal güvence istiyoruz”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’da bu hafta Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yapılan protestoları anlatıyor. Karakuş, mahallelinin medyaya yansımadan önceki sürecini şöyle aktarıyor: “Aşağı yukarı 12 yıldır Okmeydanı’nda bir kentsel dönüşüm uygulaması yapılmak […]
 • “Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Bakımından İdari Yargının Etkili Başvuru Yolu Olma Niteliği” Raporumuz Yayında!
  Türkiye’de ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı son yıllarda en fazla daralan özgürlük alanlarındandır ve hakkın özüne dokunan ya da ölçüsüz çeşitli ihlaller sıklıkla gündeme gelmektedir. Sadece 2016-2018 yılları arasında yaşanan olağanüstü hal rejiminde değil, olağanüstü halin kaldırılmasından sonra da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yasaklama ve erteleme uygulamaları […]
 • Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Bildiri Çağrısı
    Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finanse edilmekte olan “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve Atılım Üniversitesi ortaklığında Dezavantajlı Grupların[1] Adalete […]
 • Podcast: Yasaksız Meydan 34 – “Devletler egemenlik sahaları içindeki hak ihlallerinden sorumludur”
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga işbirliğinde hazırlanan Yasaksız Meydan’ın bu bölümünde Zeynep Duygu Ağbayır’ın konuğu Avukat Halim Yılmaz; mültecilerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkını ulusal ve uluslararası mevzuata göre değerlendiriyor. Avukat Halim Yılmaz, son dönemde gerçekleşen müdahaleler ve haklara eşit erişimi kısıtlayan düzenlemeler üzerinden barışçıl toplantı ve […]
 • AYRIMCI POLİTİKALARA KARŞI LGBTİ+LARIN ve LGBTİ+ ÖRGÜTLERİN YANINDAYIZ!
  AYRIMCI POLİTİKALARA KARŞI LGBTİ+LARIN ve LGBTİ+ ÖRGÜTLERİN YANINDAYIZ! LGBTİ+ mücadelesi bu yıl da Onur Haftası etkinliklerine yönelik yasaklama ve engelleme politikasıyla karşı karşıya. 20-26 Haziran tarihlerinde Beyoğlu ve Kadıköy’de gerçekleştirilmesi planlanan 30. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıkları tarafından yasaklandı. Böylece 12 yıl boyunca barışçıl ve kitlesel […]
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Açık Çağrı
  Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) kapsamında, 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hazırlandı ve uygulandı. Ancak, her iki eylem planının hedeflerinin hangi oranda gerçekleştiği ve temel insan haklarına erişimde yaygın ayrımcılık yaşayan Romanların durumunda yarattığı değişime […]