Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır.

Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanmaktadır.

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarını; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedeflemektedir.

Adres: Hamalbaşı Cd. Kamer Hatun Mahallesi, 22/2-3, 34435, Beyoğlu/İstanbul
E-posta: esithaklar@gmail.com
Tel: 0212 293 63 77 – 0501 212 72 77

RSS Eşit Haklar için İzleme Derneği

 • Hak Savunucularını Hedef Alan Baskı ve Engellemelere İlişkin Ortak Açıklama
  İnsan hakları savunucuları olarak Ekim ayındaki Barış Pınarı Harekatı sonrası sivil toplum kurumlarını ve hak savunucularını hedef alan baskı ve engellemelere ilişkin ortak açıklamamızdır.
 • Uluslararası Engelli Hakları Konferansı – Engellilerin Adalete Erişimi – Bildiri Kitabı
  Türkiye’de engellilerin adalete erişimi hakkındaki politikaları, mevzuatı ve pratik sorunları tartışmaya açmak, farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu konferansta gerçekleştirilen sunumların ve bildirilerin kitabını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
 • Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları
  Ayrımcılığın Türkiye'de farklı gruplar tarafından nasıl algılandığının anlaşılmasına katkı sunmaya çalışan "Türkiye'de Ayrımcılık Algısı" raporumuzu kamuoyuna sunmaktan mutluluk duyarız. Umuyoruz ki bu araştırma, ayrımcılık konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere, karar alıcılara ve genel olarak da topluma bir izlek sunacaktır.
 • Reform Değil Tadilat!
  Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde; iktidar partisi milletvekillerinin imzaları ile 30 Eylül 2019 günü Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.
 • Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi İşaret Dili Tercümesi
  Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, engellilerin tüm insan haklarına tam ve eşit erişebilmesi için ayrımcılık yapılmaması, fırsat eşitliği, topluma tam ve etkin katılım gibi en temel ilkelerin tanımlandığı, taraf devletlere sorumluluklar yükleyen uluslararası sözleşmedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi 2009 yılında onaylamış ve taraf olmuştur. […]
 • 30 Mayıs 2019 Tarihli Yargı Reformu Strateji Belgesine İlişkin Ortak Görüş
  Duyuruda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” hakkındaki tutumunu kamuoyu ve basınla paylaşma gereği duymuştur.
 • Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Bülteni (Ocak Şubat Mart 2019)
  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Türkiye’de toplantı ve gösteri hakkını Ekim 2015’ten bu yana sistematik olarak izlemektedir. İzleme çalışmaları kapsamında; valilik yasakları, müdahaleler ve özel günler ile ilgili bilançoları kamuoyuna sunduğumuz bültenin Ocak Şubat ve Mart 2019 dönemini kapsayan yeni sayısı çıktı.
 • Sessizkalma.org Açıldı!
  İnsan hakları savunucularının uğradığı baskıları ve bu alandaki ulusal ve uluslararası mücadele ve desteği izleyebileceğiniz yeni site sessizkalma.org açıldı. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve Hollanda Helsinki Komitesi ortaklığında yürütülen İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi çalışması kapsamında faaliyete giren sessizkalma.org ile insan hakları savunucularının uğradığı baskılara ilişkin gelişmelerin takibinin kolaylaştırılması amaçlandı. […]
 • Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu 2017
  Türkiye’de toplantı ve gösteri hakkı her geçen gün daha fazla kısıtlanmakta ve keyfi uygulamalara tabi tutulmaktadır. Bu rapor, Ocak - Aralık 2017 izleme dönemi içerisinde ulaşabildiğimiz verilerden oluşmakta, önceki Ekim 2015-Kasım 2016 izleme dönemine ait 2016 yılı raporunun devamı niteliğindedir.
 • Gezi İddianamesi: Hedefteki Sivil Toplum
  24 Haziran’daki Gezi davası duruşması öncesinde sivil toplum örgütleri olarak davaya dikkat çekmek, hem bu davadan yola çıkarak sivil toplum üzerindeki baskıları daha genel bir bakış açısıyla konuşmak ve çözüm üretmek için 15 Haziran 2019'da, Point Hotel Taksim'de buluşuyoruz.