Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak

Kerem Altıparmak tarafından “Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Müdahale Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İHOP için hazırlanan Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak kitabı yayınlandı.
Çalışmanın ilk bölümde; insan hakları hukukunda zaman bakımından yetki ve geçmişte işlenen suçların AYM ve AİHM tarafından incelenebilme olasılığı tartışılmaktadır. Bunun için önce AYM’nin geçmiş hakkındaki sınırlı içtihadı, AİHM’in geçmişle ilgili kapsamlı içtihadı incelenmiştir. İkinci bölümde; yargı kurumlarının inceleme yetkisi olan başvurular açısından; sonradan çıkan yasal düzenlemeler veya geniş yorum yöntemleriyle eski ağır insan hakları ihlallerinin cezalandırılmasının yasallık ilkesine uygun olup olmadığı ve Devletin bu yönde soruşturma açıp, sorumluları yargılama ödevi olup olmadığı art arda tartışılmaktadır. Kitabın son bölümünde ise Anayasa’nın Geçici 15. maddesini kaldıran Anayasa değişikliği sırasında kaleme aldığımız ve daha önce yayımlanmayan bir makale ışığında Anayasa’nın 38. maddesinin zamanaşımının geçmişe yönelik olarak kaldırmaya engel olup olmadığı ele alınmıştır.
Kitabın tam metnine İHOP Belgelik’ten ulaşabilirsiniz: Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak