Örnek Resim

Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Birleşmiş Milletler

İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak iddiasındadır. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası...

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 3 başvuruya ilişkin görüşlerini yayınladı

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (bundan sonra Çalışma Grubu),  kendisine yapılan başvurulardan üçüne ilişkin olarak vardığı görüşleri   8 Haziran 2017, 16 Haziran 2017 ve 27 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınladı. 1/2017 sayılı Görüş: 16 Haziran...

Türkiye’de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne ilişkin Memorandum

6-14 Nisan 2016 ve 27-29 Eylül 2016 tarihlerinde Türkiye'de insan haklarının durumuna ilişkin iki inceleme ziyareti gerçekleştiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Nils Muižnieks tarafından hazırlanan "Türkiye'de ifade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğüne İlişkin Memorandum"  15...

OHAL -Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Özel Raportörün Türkiye Ziyaretine İlişkin...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye'de ilan edilen  olağanüstü hal döneminde hükümetin davetiyle Türkiye'de 14-18 Kasım 2016 tarihlerinde incelemede bulunan Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesi Özel Raportörü Richard Kaye'nin...

Venedik Komisyonu'nun Sulh Ceza Hakimlikleri Hakkında Görüşü

Avrupa Konseyi'nin anayasal danışma organı Venedik Komisyonu, Mart 2017'de Türkiye'deki Sulh Ceza Hakimliklerinin görevleri, yetkileri ve işlevi hakkında bir görüş yayımladı. Sulh ceza hakimliklerinin yargı sistemi içerisinde neden olduğu sorunlara ışık tutarak tavsiyelerde bulunan...

Türkiye'de Belediye Başkanlarının Durumuna ilişkin Rapor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 29 Mart 2017'deki oturumunda Türkiye'de belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumuna ilişkin bir raporu kabul etti. Anders Knape ve Leendert Verbeek'in hazırladığı, özellikle seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması...

Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)Genel Kurulu, 25 Nisan 2017 tarihinde "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı bir oturum yapıldı. AKPM Türkiye raportörleri Ingebjørg Godskesen ve Marianne Mikko tarafından tarafından hazırlanan aynı başlıklı raporun görüşüldüğü oturumun sonunda...

OHAL'DE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ: AVRUPA KONSEYİ VENEDİK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu raportörleri Christoph Grabenwarter, Regina Kiener, Martin Kuijerand, Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir tarafından hazırlanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarına dayanılarak  OHAL Kararnameleri ve Anayasa'nın ilgili maddeleri kapsamında hazırladığı Görüş,...

AVRUPA KONSEYİ

Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi’ne 47 devlet üyedir. Türkiye’nin ilk üyelerinden biri olduğu (09.08.1949) Avrupa Konseyi, insan hakları alanında en önemli Avrupa sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları...

Venedik Komisyonu'nun Milletvekili Dokunulmazlıklarına İlişkin Görüşünün Çevirisi Yayınlandı

Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu - kısaca Venedik Komisyonu - milletvekili dokunulmazlıklarını güvence altına alan Anayasanın 83. maddesinin geçici bir hükümle askıya alınması ile ilgili görüşlerini 14...